Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Lucht duurzaam

Ons gehele verkiezingsprogramma GR 2022

Lees hier ons gehele verkiezingsprogramma voor GR 2022

Lees meer
Hert Dierenwelzijn

Dierenwelzijn: Ook dieren verdienen een stem

GroenLinks wil zich actief inzetten om buiten de inzet op het welzijn van de inwoners van ons dorp ook meer aandacht te besteden aan het welzijn van dieren...

Lees meer
Lucht duurzaam

Duurzaamheid: Zandvoort klimaatneutraal in 2040

De klimaatcrisis is de allergrootste opgave van onze tijd. Een zo snel mogelijke daling van broeikasgassen is voor GroenLinks een topprioriteit. De huidige...

Lees meer
Duinen groen

Groen en leefbaar in Zandvoort: Veilig, meer rust en minder overlast

Groen en natuur zijn kenmerkend voor onze gemeente en onmisbaar voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en...

Lees meer
cyltuur

Kunst en cultuur: Laten we zandvoort met zijn allen mooier maken

Door het huidige college en voorgaande colleges wordt gesteld dat kunst en cultuur van essentieel belang is voor de gemeente Zandvoort. Het draagt bij aan de...

Lees meer
Samen

Lokale democratie: Samen maken we verandering mogelijk!

De grondhouding van GroenLinks in de gemeenteraad zal altijd constructief zijn. Het belang van de gemeenschap staat voorop. Onze inbreng is gebaseerd op feiten...

Lees meer
Fiets mobiliteit

Mobiliteit: Verbetering van alle infrastructuurvormen

In onze gemeente maken we het verschil. Wij stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we ook bij elke aanpassing van de openbare...

Lees meer
Kinderen sport

Sport: Bevordering actieve sportbeoefening en frequent bewegen

GroenLinks ziet sport en in beweging zijn niet alleen als een doel op zich, maar ook als middel om andere effecten te bereiken: sociale participatie, gezondheid...

Lees meer
Zandvoort wonen

Wonen: Iedereen een dak boven het hoofd en een duurzaam en divers woningaanbod

Wij wonen met liefde in Zandvoort, liggend aan de kust en omgeven door verschillende natuurgebieden, Haarlem op fietsafstand en in slecht 30 minuten ben je met...

Lees meer
Handen zorg

Zorg: Recht op goede gezondheid en welzijn in Zandvoort

Gezondheid is meer dan het afwezig zijn van ziekte, waarbij ook een betekenisvol leven van mensen centraal staat. De gemeente kan geen mentale of fysieke...

Lees meer