Dit zijn tot nu toe echter vooral mooie woorden. Binnenkort komt de cultuurnota uit. Het laatste college heeft haar voornemen om kunst- en cultuurorganisaties, instellingen en ondernemingen  mee te laten participeren om de nieuwe cultuurnota op te stellen heeft waargemaakt, is er nog maar weinig initiatief om in de komende jaren ook werkelijk een ander cultuurbeleid te voeren. De cultuursector is het meest en het langst getroffen door de coronacrisis. Met name de kleinere theatermakers, theaters, dansers en/of musea zijn pas sinds de invoering van de corona checkapp weer actief geworden. Daarbij hebben veel individuele kunstenaars of onafhankelijke kunst/cultuur organisaties en stichtingen geen tot weinig beroep kunnen doen op nationale hulpmaatregelen. Daarom moet de gemeente in de komende jaren extra inzetten op de kunst en cultuur sector binnen haar gemeente grenzen en daarin met name oog hebben voor de individuele kunstenaars en onafhankelijke kunst en cultuur stichtingen, organisaties en ondernemingen die Zandvoort huisvest.
De twee belangrijkste zaken waar GroenLinks verandering in wil brengen zijn de hoogte van de cultuursubsidie begroting en de huisvesting voor kunst en cultuur.
Het landelijke gemiddelde wat gemeenten uitgeven aan cultuursubsidie per jaar per inwoner is ongeveer € 100,-.  Buurgemeente Haarlem geeft € 107,- per jaar per inwoner uit aan cultuursubsidie en Amsterdam geeft zelfs € 184,- per jaar per inwoner uit. Kleinere gemeenten met een kleinere regiofunctie zitten gemiddeld op € 80,- per inwoner per jaar. Zandvoort zit schandalig laag onder dit gemiddelde met slechts € 50,- per jaar per inwoner! Daarbij komt ook nog dat Zandvoort misschien een kleine gemeente is wat betreft aantal inwoners maar dat zij wel ruim 5 miljoen toeristen per jaar ontvangt en daarmee een grotere regiofunctie heeft dan vele andere kleine gemeenten. Als we de berekening doortrekken naar het toerisme dan wordt nog geen € 0,16 uitgegeven aan kunst en cultuur per jaar per toerist. Dit terwijl de kunst en cultuur wel degelijk een groter economisch aandeel heeft in de toeristische sector binnen Zandvoort.
Een van de grootste problemen waar individuele kunstenaars, verenigingen en kunst en cultuurorganisaties of ondernemingen tegen aanlopen is huisvesting. Dit betreft goede atelierruimtes, betaalbare repetitieruimten, goede concertlocaties en cursusruimten. Nu biedt Zandvoort met de blauwe Tram, het Pluspunt en Theater de Krocht wel ruimte aan met name cursus- en repetitie voorzieningen maar als gekeken wordt naar de kosten voor organisaties, is eigenlijk alleen Theater De Krocht voor een onafhankelijke culturele organisatie te betalen. 

Onze programmapunten voor kunst en cultuur

1.    LOSKOPPELING KUNST EN CULTUUR BUDGET VAN DAT VAN SPORT.
Door het loskoppelen van de subsidie voor kunst en cultuur en dat van sport kan een duidelijker cultuursubsidiebeleid worden uitgezet.

2.    DRASTISCHE VERHOGING VAN HET CULTUURSUBSIDIE BUDGET NAAR HET LANDELIJKE GEMIDDELDE VOOR EEN KLEINERE GEMEENTE. 
Dit betekent een verhoging van het budget tot minimaal € 80,- per inwoner per jaar. Een onderdeel van deze verhoging moet zijn het projectmatige subsidie bedrag voor eenmalige en/of niet jaarlijkse terugkerende projecten. Dit bedrag ligt al enige decennia op € 10.000,- per jaar maar moet minimaal verdrievoudigd worden om te zorgen dat deze subsidie aan de huidige standaard van deze generatie gaat voldoen.

3.    HET BUDGET VOOR CULTURELE EN OF OPENBARE PUBLIEKE RUIMTEN MOET NIET ALS ONDERDEEL VAN HET CULTUUR BUDGET OF CULTUURSUBSIDIE WORDEN GEZIEN. 
Omdat de meeste van dergelijke gebouwen een ruimere publieke functie dienen behoren zij tot het budget van ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimten.

4.    GROENLINKS ZET IN OP BETERE HUISVESTING VOOR INDIVIDUELE KUNSTENAARS, VERENIGINGEN EN KUNST- EN CULTUUR ORGANISATIES.
Er moet door de gemeente gezocht worden naar een langere termijn oplossing voor het tekort aan atelierruimte en ruimtes voor culturele organisaties. Hoewel het voormalige Rode Kruisgebouw op de Nicolaas Beetslaan een prima ruimte geeft aan diverse kunstenaars, is dit niet de oplossing voor het inmiddels al jaren bestaande probleem. Natuurlijk zijn de kunstenaars uit de voormalige Mariaschool blij met deze oplossing, echter voordat zij verhuisden was er al te weinig atelierruimte en andere vaste ruimtes voor maatschappelijke en kunst en cultuurorganisaties in Zandvoort. Het mag niet zo zijn dat steeds meer en met name jonge Zandvoortse kunstenaars en culturele organisaties hun heil in andere gemeente moeten gaan zoeken omdat er nog steeds niets gedaan aan dit tekort.

5.    HANTERING VAN GEREDUCEERDE PRIJZEN VAN GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTEN VOOR CULTURELE ORGANISATIES
Pluspunt, Theater de Krocht en de Blauwe Tram moeten als gemeentelijke openbare ruimte gereduceerde prijzen voor culturele organisaties gaan hanteren. Hierdoor kunnen zowel amateur- als professionele culturele organisaties rendabeler cursussen en voorstellingen aanbieden die voor alle lagen van de bevolking toegankelijk zijn en niet perse afhankelijk worden van andere subsidies.

6.    RESERVERING VAN RUIMTE VOOR KUNST EN CULTUUR BIJ NIEUWBOUW
Bij nieuwe bouwprojecten voor zowel woningen als bedrijfsgebouwen moet er in de plannen rekening worden gehouden met een x aantal vierkante meters voor culturele en of maatschappelijke organisaties of culturele doeleinden.