Nieuws

GroenLinks zoekt Kandidaten

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijsten hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten.

Lees verder

Jongeren: GL terug in raad 2018

persbericht

Gemeenteraad 2018: GroenLinks jongeren gaan er voor

GroenLinks is momenteel niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zandvoort.

Maar als het aan de jongeren van GroenLinks ligt komt daar in 2018 verandering in.

Lees verder

GroenLinks in Zandvoort

Kust bij Kijkduin

GroenLinks Zandvoort maakt deel uit van de afdeling GroenLinks Zuidwest Kennemerland. Naast Zandvoort horen ook de gemeenten Bloemendaal en Heemstede tot onze afdeling. Het afdelingsbestuur van GroenLinks Zuidwest Kennemerland is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen. En natuurlijk voor de voorbereiding van verkiezingen. Zie voor het afdelingsbestuur de pagina Mensen.

Massale Nieuwbouw Raadhuisplein: Tijd voor Openbare discussie

Al geruime tijd bestaat bij het gemeentebestuur de wens om nieuwbouw te plegen op het Raadhuisplein. Achter de schermen werkt de gemeente sinds 2010 nauw samen met LG-projecten aan concrete bouwplannen. Het B&W advies (een ambtelijke voorkeursoplossing) gaat voorbij aan het bestemmingsplan 2009 en raadt de meest massaal mogelijke bebouwing aan. Bij de rotonde blijft dan nog net iets meer dan 2m stoep over. Onlangs zijn in een besloten bijeenkomst stukken “openbaar” gemaakt aan de gemeenteraad. Maar voor de Zandvoortse bevolking blijft deze informatie versluierd.

Lees verder