Aan de discussie nemen deel:

• 2e kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA);

• Lijsttrekkers Provinciale Staten N-H Partij voor de Dieren, VVD GroenLinks & Partij van de Arbeid of hun vervangers;

• TATA Steel NL: Jeroen Klumper, Dir. Sustainable Transition;

• FNV TATA Steel NL: Cihan Lacin.

Daarnaast zijn (andere) deskundigen uitgenodigd.

Er is ruimte voor het stellen van vragen vanuit de zaal.

Locatie: Zocher Lounche Bloemendaal: Zocherlaan 1 (tegenover het hoofdgebouw van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis aan de Brederodelaan); ca. 10 minuten lopen vanaf NS Station Santpoort Zuid.

Zaal open vanaf 19:30.

Toelichting

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) “aan een balans tussen het economische belang van de maakindustrie” [Tata Steel - Provincie Noord-Holland]. In het Haarlems Dagblad van 26 januari 2023 staat dat de PvdA- gedeputeerde Jeroen Olthof de fabriek als ’bevoegd gezag’ de wacht aanzegt. “Er is alleen een toekomst voor Tata Steel als het groen en schoon is.”

Ook de Rijksoverheid en de Europese Unie denken steeds meer over (groene?) industrie-politiek, o.a. om onafhankelijker te worden/zijn van landen als Rusland en China.

Het kabinet wil industriële bedrijven stimuleren om hun productieproces te verduurzamen. Het doel is een extra vermindering van ruim 4 megaton CO2-uitstoot in 2030 (bovenop de 14,3 megaton minder CO2-uitstoot die in het Klimaatakkoord is afgesproken voor 2030). Bovendien is medio februari jl. een Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie ingesteld. Wat betekent e.e.a. voor de staalindustrie?

Organisatie: PvdA en GroenLinks ZW Kennemerland.

Meer info.: 0613838317