Dit zijn de woorden waarmee fractievoorzitter Karim el Gebaly zijn algemene beschouwing afsloot. In zijn beschouwing kijkt hij eerst terug naar de problemen waar onze voorgangers mee worstelde. Over wonen, bouwen, participatie en meer. Na deze terugblik blikte hij zelf naar de toekomst. Hij vertelde over de visie die GroenLinks voor ogen heeft voor Zandvoort. In de toekomstvisie van Zandvoort groeit niemand op in armoede, is het strand schoon, zijn er genoeg autoverkeer onafhankelijke verbindingen naar Zandvoort, zijn er genoeg woningen, is Zandvoort een badplaats met allure en nog veel meer. De gehele visie is te lezen in de algemene beschouwing

Tijdens de vergadering diende onze fractievoorzitter twee moties in.
‘rolstoelvriendelijke voormalig trambaan’
Als eerste diende hij samen met d66 een motie in om te kijken of de oude trambaan rolstoelvriendelijker kan worden gemaakt. Veel inwoners van Nieuw- Unicum hebben aangegeven dat ze het dorp mijden omdat het te veel ongemak brengt om de huidige fiets en wandelpaden te gebruiken. Voor de inwoners is het belangrijk om zelfstandig naar het centrum of het strand te gaan. De wethouder heeft aangegeven hier naar te gaan kijken, waardoor de motie werd ingetrokken.

‘Rookvrij strand’
Als tweede diende hij een motie in om een pilot te starten om tijdens het volgende strandseizoen roken op het strand actief te ontmoedigen. Op het Zandvoortse strand waren in 2022 tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour 33.121 sigarettenpeuken opgeraapt. Veel van deze peuken komen in de zee terecht, wat schadelijk is voor het milieu. Deze Pilot zou in samenspraak gaan met strandpachters, de reddingsbrigade en andere betrokkenen. Hoewel de raad het een sympathiek voorstel vond, kon het alleen op steun rekenen van de PvdA. Hierdoor het voorstel verworpen. Wij hopen dat het college wel gaat kijken naar mogelijkheden om het aantal peuken op het strand te verminderen.