Onze programmapunten voor sport

1.    VERBETERING SPORTINFRASTRUCTUUR.
We kijken naar hoe we onze sportinfrastructuur kunnen verbeteren en verbeteren de onderhoud van de onze sportaccommodaties. Daarnaast moet er ook structureel meer geld naar onze sportverenigingen. Sportverenigingen hebben een klap gehad tijdens de corona crisis. We moeten hen een handje helpen en juist op dit moment investeren in onze gezondheid.

2.    ZORG VOOR DUURZAME KUNSTGRASVELDEN.
Kunstgrasvelden worden alleen nog maar voorzien van kurk en hebben een sproei installatie. Dit om de velden duurzamer te maken. Velden zonder installatie slijten sneller. Daarbij is het voor de gezondheid van sporters ook beter dat deze velden kunnen worden gesproeid. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn op al bestaande velden.

3.    GEHANDICAPTENSPORT WORDT GESTIMULEERD. 
Sporten is voor iedereen, mensen met een beperking moeten ook met die beperkingen kunnen bewegen. We zorgen ook voor een gezond sportklimaat voor hen en onderzoeken welke behoefte mensen op dit gebied hebben.

4.    WE OMARMEN SPORTINITIATIEVEN IN DE BUURT
Een duidelijk voorbeeld hiervoor is de voetbalkooi bij Marcel Schoorl. Dit moet op meer plekken op die manier gebeuren. GroenLinks wil sportpleinen creëren bij de al bestaande voetbalveldjes.