Slim nadenken over voorzieningen en volmondig inzetten op openbaar vervoer, wandelen en fietsen betekent dat we ruimte vrijspelen. Groene ruimte die ons allemaal ten goede komt.

Onze programmapunten voor mobiliteit

1.    DE TREIN MOET VAKER RIJDEN IN DE WINTER 
Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren moet er een betere verbinding komen met het station van Haarlem. GroenLinks pleit voor minimaal een verdubbeling van het aantal treinen in de winter. 

2.    ER MOET EEN OV-VERBINDING KOMEN VAN EN NAAR HOOFDDORP
Zo kan een deel van de woon en werk pendel via het openbaar vervoer gaan. Deze pendel kan nu alleen met de auto.

3.    BIJ NIEUWBOUWPLANNEN MOET EEN MOBILITEITSPLAN WORDEN GEMAAKT
We moeten bij het bouwen rekening houden met welke soort vervoersmiddel er zal worden gereden. We streven naar een minimale mobiliteitsafdruk en doen dit door in te zetten op bijvoorbeeld deel mobiliteit. 

4.     WE VERBETEREN HET ELEKTRISCHE LAADNETWERK VOOR DE AUTO EN DE FIETS
De auto zal voorlopig een bestaande vervoersmodaliteit blijven. We willen dan ook vol inzetten op het schoner rijden: aanmoedigen van elektrisch rijden en ook het rijden op waterstof in de toekomst.

5.    ZANDVOORT MAAKT ZICH STERK VOOR BEREIKBAARHEID
We kunnen niet toekijken hoe het achterland wordt volgebouwd en wij de schuld krijgen van drukke wegen. We treden actief met de regio in overleg om te zorgen voor een leefbare omgeving en steven naar een westelijke duurzame (niet gehinderd door file) openbaar vervoerverbinding aan de westkant van Haarlem.

6.    VOOR EEN VERBETERDE MOBILITEIT OOK BUITEN HET FORMULE 1 EVENEMENT
Met de ‘lessons learned’ van de Formule 1 en de uitgangspunten van onze motie gaan we zorgen voor mobiliteitsverbeteringen ook buiten dit evenement.

7.    WE INVESTEREN IN DE FIETS INFRASTRUCTUUR
We leggen waterpunten aan naast de fietspaden en zorgen ervoor dat de deze fietspaden goed berijdbaar zijn. We verbeteren de huidige fietspaden naar Heemstede en Noordwijk.