Onze speerpunten voor deze wijk zijn: 

  • Meer onderhoud aan de openbare ruimte, meer ruimte voor groen!
  • We verbeteren de leefbaarheid door de overlast te verminderen.
  • Voorzieningen dichtbij: we willen graag een buurtdokterspost en kijken hoe we meer activiteiten kunnen organiseren in deze wijken.
  • We kijken kritisch naar het parkeerbeleid om eventuele problemen op te lossen.
  • Samen zorgen voor goed onderhouden sociale huurwoningen. De energierekening omlaag door isolatie & duurzame energie.
  • Korting op de OZB wanneer je huis een beter energielabel heeft.
Nikkie

Wij vinden korte lijnen belangrijk. Daarom hebben wij voor elke wijk in onze gemeente wijk ambassadeurs.

Voor de wijk Zandvoort Oud-Noord en Park Duinwijk zijn dat Nikkie en Karim.
Je kunt ze aanspreken of bereiken via noordduinwijk@glzandvoort.nl

Karim