Goede zorg op maat

Passende en rechtvaardige zorg en dichtbij huis

Gemeente Zandvoort heeft een grote groep senioren, die met het oog op de vergrijzing de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Veel van onze senioren zijn gelukkig in goede gezondheid. Mensen die toch ziek worden en zorg nodig hebben zijn dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in belangrijke mate aangewezen op de gemeente. De gemeente Zandvoort heeft hiervoor regionale samenwerkingsafspraken met verschillende buurtgemeenten waaronder de gemeente Haarlem.

Wat moet er gebeuren:

 • Zorgbehoevende houden zoveel mogelijk de regie in eigen hand over wat er met hen gebeurd.
 • Er vindt meer controle plaats of de zorg die noodzakelijk is ook daadwerkelijk plaatsvindt.
 • Ouderen moeten zichzelf kunnen redden, maar moeten waar nodig wel ondersteund worden door professionals.
 • Mantelzorgers zijn erg belangrijk en verdienen meer erkenning.
 • Mantelzorgers worden gestimuleerd, maar dit mag er niet toe leiden dat de gemeente geen verantwoordelijkheid neemt. Indien noodzakelijk worden mantelzorgers bijgestaan door professionals.
 • Er komt een pilot om mantelzorgers te adviseren en te trainen bij het uitvoeren van (fysieke) mantelzorgen.
 • Er zijn voldoende seniorenwoningen en gezondheidscentra.
 • Indien het aanbod van de bestaande instellingen onvoldoende is voor de zorgbehoevende komt er een persoonsgebonden budget beschikbaar.
 • Gebrek aan eigen financiële middelen mag er niet toe leiden dat iemand zorg onthouden wordt.
 • Er komt meer aandacht voor jeugdzorg en bijzonder onderwijs.
 • De wachtlijsten voor jongeren met psychische problemen nemen toe. De gevolgen voor jeugdigen en ouders is ernstig. Er dienen geen wachtlijsten te zijn in de jeugdzorg, de gemeente moet er alles aan doen om deze tendens een halt toe te roepen.
 • Er komt een pilot waarbij wijkgerichte zorg wordt afgestemd met huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.