GroenLinks vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor sport en cultuur. Zandvoort heeft verschillende musea en een theater, daarnaast ook verscheidende sportverenigingen. wil creativiteit en sportiviteit stimuleren en kinderen van jongs af aan in contact brengen met sport en cultuur.

 

Wat moet er gebeuren:

 • Passende evenementen moeten worden ondersteund, niet alleen de muziekevenementen maar ook de culinaire, sport en culturele evenementen omdat dit belangrijk is voor de promotie van Zandvoort. Evenementen waarbij dieren zijn betrokken worden niet toegestaan.
 • Er moet een evenementenbeleid worden opgesteld om overlast te voorkomen en afspraken te maken op het gebied van duurzaamheid en extra kosten voor treinen/bussen komen voor rekening van de evenementenorganisator.
 • Voor GroenLinks is het circuit een gegeven. De huidige normen mag niet worden uitgebreid. De geluidsoverlast zal worden gemeten in plaats van berekend.
 • Achterstallig onderhoud bij de sportverenigingen moet worden aangepakt.
 • Alle kinderen moet kunnen sporten, de financiële beperkingen van ouders moet hierbij geen rol spelen. De gemeente Zandvoort moet hiervoor budget vrijmaken.
 • Ieder kind moet ongeacht de financiële middelen van de ouders in staat zijn om dans-, theater of muzieklessen te nemen. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar.
 • Vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen wordt ondersteund door de gemeente. 
 • Sporten op de boulevard, het strand en de natuur moet worden gestimuleerd.
 • Door voorlichting en het stimuleren van sporten moet bij kinderen en ouders bewustheid gecreëerd worden over de gezonde levensstijl, om de toename van overgewicht van kinderen aan te pakken.
 • Er moeten meer speelplekken worden gecreëerd, waardoor kinderen kunnen buitenspelen.
 • Er wordt subsidie beschikbaar gesteld om theater de Krocht op te knappen. Dat is een manier om dat geschikt te maken voor theater, maar ook voor gebruik door de vele verenigingen die Zandvoort rijk is.
 • Er moet op het strand meer ruimte komen voor honden. In de zomer moeten honden ook tot 10 uur ’s ochtend worden toegestaan. Tegelijkertijd moet er worden onderzocht of het mogelijk is om honden het gehele jaar op (een gedeelte van) het strand toe te staan. De hondenbelasting wordt afgeschaft.
 • Er wordt onderzocht of de modderkommen bij circuit kunnen worden gezuiverd en opgesteld voor wandelaars.
 • De hertenpopulatie moet zich vrij kunnen bewegen door natuurgebieden. Er worden meer inspringplekken gerealiseerd en er komt een hekwerk op plekken waar deze ontbreekt.