Goed openbaar vervoer, parkeren en veilig verkeer

GroenLinks vindt het belangrijk dat Zandvoort goed bereikbaar is voor zijn inwoners en zijn bezoekers. Hiervoor is het van belang dat er goed openbaar vervoer is, waarbij er een verbinding is met de omliggende plaatsen.

Tegelijkertijd moeten er een goede infrastructuur voor alle weggebruikers. GroenLinks ziet nog genoeg mogelijkheden om de bereikbaarheid van Zandvoort op het gebied van openbaar vervoer, fiets, wandelaar en auto.

Wat moet er gebeuren:

 • De oude trambaan dient te worden opgeknapt, waardoor er een volwaardig fietspad ontstaat en vervolgens goed onderhouden worden.
 • Er komt een netwerk van publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
 • Er dient een evaluatie plaats te vinden van de verschillende parkeervergunninggebieden.
 • De wijken waar een parkeervergunningbeleid van kracht is dienen strenger gecontroleerd te worden, aangezien de parkeerproblemen in deze gebieden niet opgelost zijn.
 • Parkeervergunninggebieden worden alleen ingesteld indien er voldoende draagvlak in het betreffende gebied is.
 • De gemeente moet stoppen met het opheffen van parkeerplekken, in veel buurten is er al te weinig parkeerruimte.
 • De fietsenstalling bij het station wordt uitgebreid.
 • Er moeten goede fietsverbindingen komen, tegelijkertijd moeten bestaande fietspaden goed onderhouden worden.
 • Er worden maatregelen genomen om het aantal verkeersbewegingen op het strand terug te dringen en op deze manier de veiligheid op het strand te vergroten.
 • Zandvoort moet per trein beter bereikbaar worden tijdens evenementen en bij mooi weer. De gemeente moet hiervoor het gesprek aangaan met de NS.
 • GroenLinks wil een busverbinding richting Hoofddorp, waardoor ook het Spaarne Ziekenhuis etc. bereikbaar wordt met het openbaar vervoer en voor de Hoofddorpers het strand met de bus.
 • Het is belangrijk dat mensen met een beperking zich vrij kunnen bewegen door Zandvoort, er worden maatregelen genomen om obstakels weg te nemen.
 • De oversteekplaatsen worden voorzien van LED signaallampjes, zodat voetgangers in avond veiliger kunnen oversteken.
 • De gemeente Zandvoort stimuleert bezoekers van het strand, evenementen en het circuit zoveel mogelijk om met het openbaar vervoer of de fiets de gemeente te bezoeken.