Een diverser en duurzamer woningaanbod

Wij wonen met liefde in Zandvoort, liggend aan de kust en omgeven door verschillende natuurgebieden, Haarlem op fietsafstand en in slecht 30 minuten ben je met de trein in het centrum van Amsterdam. Kortom een zeer unieke gemeente om in te wonen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat er een duurzaam en divers woningaanbod is. Op dit moment kunnen veel bewoners geen woning vinden in Zandvoort en verhuizen ze noodgedwongen naar andere gemeenten. GroenLinks heeft met afschuw gekeken naar de grote uitverkoop van sociale huurwoningen, waardoor de krapte op de huurmarkt is toegenomen.

De laatste tijd worden er steeds meer koopwoningen verkocht om als vakantiehuis te worden gebruikt. Deze woningen staan het grootste gedeelte van de tijd leeg of worden verhuurd aan toeristen, hiermee neemt de leefbaarheid van Zandvoort af en de krapte op de woningmarkt neemt toe.

Wat moet er gebeuren:

 • Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht.
 • Er mogen geen woningen worden onttrokken aan het woningaanbod.
 • Er komt jongerenhuisvestiging in het nieuwe gedeelte van het raadhuis.
 • Er komt een groene agenda die wordt opgenomen in de prestatieafspraken met de Key worden de huurhuizen verduurzaamd. Hierbij worden er energiebesparende eisen opgenomen, waardoor de energielabels verbeteren.
 • Er wordt meer ingezet op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en warmte- en koude voorziening.
 • Duurzaamheid, groen en circulariteit vormen een eis bij nieuwbouwprojecten.
 • Bij nieuwbouwprojecten is er aandacht voor jongeren- en seniorenhuisvestiging, waarbij de mogelijkheid bestaat tot het ombouwen van het een naar het ander.
 • Er is weinig ruimte voor nieuwbouw in Zandvoort. Alle nieuwbouw in Zandvoort is energieneutraal. De bestaande woningvoorraad wordt in overleg met huurders, huiseigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden per wijk uiterlijk in 2050 klimaatneutraal.
 • 40% van de geplande nieuwbouw of verbouw moet sociale huur zijn en er komen meer woningen voor eenpersoonshuishoudens: voor jongeren, voor ouderen en gemengde woonvormen.
 • Er komt een stimuleringsregeling voor bewoners, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om meer nestplekken, broedgelegenheid en groen te realiseren in en rond gebouwen (natuurinclusief bouwen).
 • Er komt een onderzoek waar winkelpanden, kantoren of bedrijventerreinen om te vormen zijn tot woningen of een combinatie van wonen en werken.
 • Er dient meer grip te komen op woningtoewijzing, hierbij moet economische en historische binding een belangrijke factor spelen.