Duurzaam toerisme stimuleren

Toerisme en Zandvoort zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. GroenLinks wil toerisme stimuleren of het nu dagjesmensen zijn, hotelgasten of kampeerders allemaal zijn ze goed voor de werkgelegenheid in Zandvoort. De gastvrijheid naar het toerisme mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van Zandvoort. Er moet een goede mix zijn van wonen, werken en recreëren

Wat moet er gebeuren:

  • GroenLinks is voorstander van een toeristische samenwerking met Amsterdam om nieuwe doelgroepen aan te trekken en onderzoek naar een mogelijke verdieping van deze samenwerking.
  • De identiteit en de naam van Zandvoort moet behouden blijven. De marketingterm ‘’Amsterdam Beach’’ wordt alleen gebruikt om internationale toeristen naar Zandvoort te trekken.
  • Zandvoort ligt midden in een prachtig natuur- en recreatiegebied. Daarom ziet GroenLinks het als een kans om Zandvoort nog meer te promoten in de vorm van duurzaam toerisme, natuur- en sporttoerisme.
  • Het centrum moet er voor toeristen aantrekkelijker uit gaan zien. GroenLinks steunt lopende en toekomstige initiatieven die dit mogelijk maken. GroenLinks wil in deze plannen meer aandacht voor groen in het straatbeeld.
  • Bewoners moeten meer inspraak krijgen in het proces rondom toerismebeleid en de promotie van Zandvoort.
  • De middenstand in Zandvoort die leeft van het toerisme moet altijd worden gesteund bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke gebiedspromotie, het bevorderen van jaar rond toerisme en het verbeteren van een professionele (externe) City Marketing organisatie.
  • Er wordt meer gehandhaafd op kamperen in de openbare ruimte, om de overlast terug te dringen.