Nu, jaren later, worden we vrij direct geconfronteerd met de gevolgen van een jarenlange overdaad aan uitstof van stikstof en CO2. Niet kunnen bouwen door stikstofprobleem, hoge gasprijzen, files, parkeerproblemen zijn dossiers waar ik graag mijn tanden in zet. Ook in Zandvoort zijn we niet immuun voor deze problemen. En dat we nog wel beter kunnen lees je niet alleen af aan de verhitte discussies over alles wat met auto’s te maken heeft. Maar ook aan een simpel feitje dat in een gemiddeld aantal zonnepanelen in Nederland vier maal hoger is dan in Zandvoort.

De uitdagingen waar Zandvoort voor staat zijn vergelijkbaar met die van Amsterdam. Ik werk al geruime tijd voor de gemeente Amsterdam en weet daardoor dat Amsterdam al enige tijd het mobiliteitsprobleem ambitieus aangepakt. En daar kunnen we volgens mij nog veel van leren. En ook in Haarlem zie ik sprongen vooruit maken. Denk alleen al aan de plekken waar je je (al dan niet elektrische) fiets -gratis- kan stallen. En gelukkig kiezen al heel veel (jongeren) voor de deel-economie. Kunnen we al dromen van een compleet uitstootvrij Zandvoort dat op wind- en zonloze dagen haar stroom haalt uit de elektrische (deel)auto’s? Ik denk van wel.

De belangrijkste reden dat ik meer dan 15 jaar geleden in Zandvoort kwam wonen is het kitesurfen. Ik ben vrijwilliger bij de Nederlandse Kitesurfvereniging voor het gebied Zandvoort en werk er aan om de sport niet alleen veilig maar ook bereikbaar te houden voor iedereen.