Binnen GroenLinks Zandvoort sta ik klaar voor diegenen die niet of nog niet kunnen stemmen, zoals de (huis)dieren en de jeugd uit Zandvoort en Bentveld.

Graag zet ik mij in voor de Zandvoortse gemeenschap en jullie huisdieren, om vrij en veilig te kunnen leven nabij een wonderschoon natuurgebied, waar veel andere diersoorten, o.a. een prachtige hertenpopulatie, leven. Beide hebben bescherming en een veilige leefomgeving nodig. Onze fantastische kust met al het zeeleven moet meer gekoesterd en gerespecteerd worden. Schone duinen, zee, strand en een groene leefomgeving zijn voor iedereen, inwoner of toerist, een vereiste.

Als moeder wens ik voor uw en mijn kinderen een veilige, groene buurt, waarin niet te hard wordt gereden en voldoende speel- en sportgelegenheden zijn. Waarin onze kinderen leren om respectvol met elkaar en met de natuur om te gaan.

Als dierenarts staat het belang van dierwelzijn en "natuur" hoog op mijn prioriteitenlijst!

Als ondernemer draag ik graag een steentje bij door te investeren in duurzaamheid binnen mijn bedrijf om ons milieu te ontlasten en te streven naar een schonere toekomst voor onszelf en onze kinderen!