Parkeerregime

Er zitten nog een aantal kinderziektes in het beleid en we hebben het vertrouwen dat deze zaken op korte termijn opgelost kunnen worden. Na de zomer zal het parkeerregime worden geëvalueerd en willen we de volgende punten meenemen:

  • Het parkeergebied centrum is erg klein geworden. Eerst zat de koninginnebuurt bij het centrum. Nu zit dat bij Zuid. Zuid is erg uitgebreid. Wanneer het centrum vol is, kunnen de bewoners nergens hun auto kwijt. Bij het eerdere regime was de koninginnebuurt de plek waar de bewoners dan konden parkeren. 
  • Vraag stellen of in het centrum op dezelfde wijze wordt gehandhaafd als in de rest van Zandvoort (bijvoorbeeld Oud Noord en Nieuw Noord). Het vermoeden is dat er in het centrum minder wordt gecontroleerd.
  • Van horen zeggen hebben we vernomen dat het mogelijk is dat je na 2 uur geparkeerd te hebben, je een kwartier kunt wachten en dan opnieuw de 2 uur kan aanmelden. Dit zorgt voor lang parkeerders op de plekken waar je niet wilt.

Daarnaast zijn we benieuwd wat de mogelijkheden nu zijn voor verdiept parkeren, aangezien Hoogheemraadschap daar naar ons weten wel meer voor openstaat.
Ook willen we weten wat de stand van zaken omtrent het Zanddepot is als het gaat om het parkeren (De Noord).

Mobiliteit in het algemeen

Karim, Jurre of Nikkie gaan een mobiliteitsexpert benaderen om dieper te kijken naar lange termijn oplossingen voor mobiliteit in en rond Zandvoort. 
Daarnaast willen we kijken of we mensen warm kunnen maken voor het terug brengen van de tram over de oude trambaan (nu fietspad).
Ook een goede manier om vanuit Nieuw Unicum naar het centrum te komen gaan we weer ter sprake brengen. Dus meenemen in het plan in combinatie met de trambaan of via de Zandvoortse laan.
 

Circuit

Karim heeft contact gehad met het circuit. Op dit moment is het plannen van een afspraak niet haalbaar vanwege de voorbereidingen van de Formule 1. Na de F1 neemt Karim gelijk weer contact met het circuit op. Dan kunnen we de F1 evalueren en in gesprek gaan over de lange termijn visie.
 

Wonen

Zelfbewoningsplicht --> we moeten er scherp op zijn dat de “kleine lettertjes” wel in orde zijn om opkoop en doorverkoop van nieuwe woningen te stoppen. Bij de twee woontorens in Nieuw Noord is dat niet goed gegaan. En hoe kunnen we opkopen en verhuren van bestaande woningen tegengaan? Is er iets algemeens te regelen in de regels van Zandvoort?
Beschikbare grond moeten we optimaal gebruiken om woningen te bouwen. Bijvoorbeeld pand aan Kostverloren straat (monumentaal pand) opkomen en daar appartementjes in maken + extra units op het kavel. Waar zijn verder nog mogelijkheden? 

In de Rondvraag van de eerste vergadering ter sprake brengen: Wat zijn de plannen met de raadsbreed aangenomen motie voor gemengde woonvormen met ouderen en jongeren? Waar gaan we dat toepassen?

Naast de startbijeenkomst met Pre Wonen, willen we zoals we bij de Key ook hebben gedaan, in gesprek met Pre Wonen om over de stand van zaken te praten, hun onderhoudsplannen en verduurzamingsplannen. Ook ter sprake brengen van de mogelijkheid tot vergroenen van de tuinen bij mutaties.
Hoe snel gaan mutaties eigenlijk? We hebben nu een aantal woningen gezien die na renovatie 6 maanden leeg staan. Hoe kan dit? Zeker omdat er zo veel mensen wachten op een woning.
 

Bomen

We gaan een bomen nota proberen in te voeren. Echte bomen. In Nieuw Noord zijn er bijvoorbeeld veel bomen weggehaald en nog niet terug geplant. Niet alleen voor de groenvoorziening, maar ook voor vogels en tegen de hittestress in Zandvoort. 
 

Zandvoort 365 dagen interessant

In Calais heeft Nikkie een super toffe boulevard gezien met veel activiteitmogelijkheden. Speeltoestellen, een skatebaan voor alle niveaus. Karim heeft op vakantie toffe lichtfestivals gezien. Een mooi idee om hier ook te doen. In Amsterdam heb je dat ook. Wellicht te combineren? Er moeten dingen komen, buiten het strand en de duinen, waarom mensen het leuk vinden om naar Zandvoort te komen. 
 

Openbare ruimte

Inventariseren van de mogelijkheden voor het plaatsen van sigarettenfilter prullenbakken voor op het strand en in het dorp. In het nieuws kwam naar voren dat er in Zandvoort extreem veel meer sigarettenfilters waren opgeruimd dan in andere badplaatsen. Dat is een slecht teken en moeten we op inspelen. En wellicht een rookvrij strand, zoals Noordwijk?