1)    In hoeverre is een hoge temperatuur warmtenet uitbreiding (blz 10 o.a. Parkduinwijk) op de lange termijn wenselijk? 

Onderstaande stelling lijkt ons reden om daar nog eens kritisch naar te laten kijken.
' Het is aan te raden om juist een voorkeur uit te spreken voor betere isolatie en duurzame warmte-alternatieven op lage temperatuur. Duurzame (lage temperatuur) bronnen zoals oppervlaktewater, riothermie en Warmte Koude Opslag (WKO’s) kunnen niet- of alleen met veel moeite worden ingepast in hoge temperatuur warmtenetten. Een te snelle uitbreiding van het (bestaande) hoge temperatuur warmtenet heeft daarom een onomkeerbaarheid in zich.’ 

2)    Verder wordt in het stuk bij 5.3 gesproken over een duurzame warmtebron in Zandvoort Noord. Naar welke bron wordt hier verwezen?

3)    Als we verder kijken naar 5.4 en dit vergelijken met andere gemeenten vragen wij ons af of het in Zandvoort voor VVE’s ook mogelijk is om gratis energie advies te krijgen. Als we op onze eigen website kijken is dit namelijk niet duidelijk terug te vinden. 

4)    Weet de gemeente wat OD IJmond binnenkrijgt aangaande energiegebruik en maatregelen die ondernemers nemen? Dit zou wellicht een goede informatiebron kunnen zijn voor de gemeente?

5)    Hoe ziet het college houtstook/stook van biomassa in het licht van dit stuk? 

Het verbranden van hout of houtpellets in woningen is niet efficiënt en moet daarom voorkomen worden. Ook het inzetten van biomassa bij de ontwikkeling van een warmtenet voor een nieuwbouwwijk moet niet gestimuleerd worden' – uit de visie van de gemeente Amsterdam.

Wij hopen de antwoorden op deze vragen voor de behandeling van dit stuk te kunnen ontvangen.

Vriendelijke groet,
Karim el Gebaly
Namens de fractie van GroenLinks Zandvoort en Bentveld