Uit onderzoek is gebleken dat bij gaswinning of mogelijke gaswinning bodemdaling voorkomt. De grootte van de daling van de bodem heeft te maken met de grootte van het gasveld zelf. Hierdoor ontstaan onder andere de aardbevingen die we zien in Groningen. U begrijpt wij maken ons zorgen. We zien een boorplatform. We weten dat voor onze kust één van de grotere velden te vinden is. We weten ook dat de landelijke overheid besluiten neemt om de gaswinning in Groningen aan banden te leggen. Daarbij is zover wij weten geen sprake van dat Nederland voor het klimaatbeleid in gaat zetten op gas. We moeten namelijk juist van het gas af.

Met andere woorden, de fractie van GroenLinks Zandvoort is hoogst verbaasd hoe e.e.a. op dit moment zich voltrekt aan onze horizon. Wij maken ons zorgen! Zorgen om mogelijke gevolgen voor mens en dier, al is hier onderzoek naar gedaan, maar ook zorgen om de mogelijke effecten die wij op dit moment ook al in Groningen zien. Wij hebben daarom een aantal vragen aan het college over deze situatie.
 

  1. In hoeverre was het college op de hoogte van deze gasboring voor de kust?
  2. Heeft het college een zienswijze ingediend op de afgeven vergunning? Zo niet, waarom niet? Zo wel, wat heeft het college daarin aangegeven?
  3. In hoeverre is de huidige ontwikkeling en de ontwikkeling die mogelijk in de toekomst plaats zullen vinden wenselijk?
  4. Heeft het college inzicht in welke risico’s er zijn voor de gemeente Zandvoort? Hiermee doelen we op de risico’s voor mens, dier en natuur.
  5. Wat gaat het college doen om de belangen van Zandvoort in deze zoveel mogelijk te behartigen?
  6. Hoe zouden raad en college hierin gezamenlijk kunnen optreden in het belang van onze gemeente?
  7.  

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de vragen die wij hebben gesteld.

Vriendelijke Groet,
Karim el Gebaly
Namens de fractie van GroenLinks Zandvoort en Bentveld.