We hebben de afgelopen periode al veel bereikt vanuit ons huidige programma maar wij willen nog meer gaan betekenen voor Zandvoort. Fractievoorzitter Karim el Gebaly is nu nog het enige raadslid. We willen het aantal zetels graag uitbreiden. De (steun) fractie van GroenLinks Zandvoort is inmiddels gegroeid tot 8 enthousiaste Zandvoorters die regelmatig bij elkaar komen en samen de gemeenteraads- en commissievergaderingen voorbereiden. Daar gaan we mee door.

Waar staan we voor bij GroenLinks, waar willen wij de nadruk op leggen in komende raadsperiode? Dit hebben we onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën (in enigszins willekeurige volgorde). GroenLinks heeft negen speerpunten voor Zandvoort:

1.       Lokale democratie: samen maken we verandering mogelijk!

2.       Duurzaamheid: Zandvoort klimaatneutraal in 2040

3.       Wonen: iedereen een dak boven het hoofd en een duurzaam en divers woningaanbod

4.       Zorg: recht op goede gezondheid en welzijn in Zandvoort

5.       Kunst en Cultuur: laten we Zandvoort met zijn allen mooier maken

6.       Groen en leefbaar in Zandvoort: veilig, meer rust en minder overlast

7.       Mobiliteit: verbetering van alle infrastructuurvormen

8.       Dierenwelzijn: ook dieren verdienen een stem

9.       Sport: bevordering actieve sportbeoefening en frequent bewegen

 

Wil je hier meer over weten, lees dan hier verder. Per punt leggen we graag uit wat wij willen gaan doen in Zandvoort.