GroenLinks en Formule 1

Onderstaand een bericht van de GroenLinks fractie in Zandvoort over het besluit van de gemeenteraad om 4,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

Waarom heeft de fractie Zandvoort voor de 4,1 miljoen gestemd?

Wij hebben voor de 4,1 miljoen gestemd omdat wij het nodig achten om nu eens tot een duurzame verkeersoplossing te komen. De gelden die zijn vergeven met het aannemen van dit raadsvoorstel zijn bedoeld om juist op die manier de verkeersproblematiek op te lossen juist ook op mooie strand dagen. Dit plan is niet alleen nodig voor de F1 maar ook voor mooie stranddagen, de Circuit Run en andere grote evenementen in ons dorp. Hiermee wordt een oplossing gezocht (openbaar vervoer, fiets en trein). Een ander deel is voor side-events.Deze zijn bedoeld om sportverenigingen, horecaondernemingen en maatschappelijke organisaties te laten mee profiteren. Ook wordt een deel van het geld besteed aan het verbeteren of aanleggen van de fiets- en wandel infrastructuur.

Neemt de fractie Zandvoort de milieuschade dan voor lief van de F1?

Nee! Gisteravond is er een door ons ingediende motie met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Door deze motie zal juist in de onderhandelingen tussen de Gemeente Zandvoort en het Circuit Zandvoort een belangrijke stap worden gezet in het kader van duurzaamheid. Het niet gebruiken van wegwerpplastic, CO2-reductie, het circulair zijn en het besteden aan aandacht voor duurzaamheid zijn daar o.a. in opgenomen. Het belangrijkste punt is dat er in de bereikbaarheid van Zandvoort maximaal wordt ingezet op duurzaamheid.

Geeft Zandvoort nu 4,1 miljoen aan een evenement van een commerciële organisatie?

Dit klopt niet. In de publiciteit en op de site van grote nieuwsmedia wordt fundamenteel een grote fout gemaakt. Wij faciliteren alleen. Gister heeft de wethouder een toezegging gedaan in de gemeenteraad. Deze toezegging houdt in dat er geen euro naar de FOM zal gaan. Zandvoort draagt niet bij aan de businesscase. We geven een deel van het geld aan een duurzame en volhoudbare oplossing van de verkeersproblematiek in en rond ons dorp. Het andere deel geven we uit om onze maatschappelijke organisaties, ondernemers en sportverenigingen mee te laten profiteren.

Met vriendelijke groet,

Karim Gebaly, voorzitter Fractie Groenlinks Zandvoort