Natuurlijk zijn er nog genoeg zaken om in te vullen, maar het gaat hier over een stedenbouwkundige verkenning. In de stappen die hierna volgen, zullen die vragen worden behandeld.

Terug naar de verkenning zelf. Een verademing om te lezen. Buiten de inhoud van het plan, is het een (digitaal) goed leesbaar, duidelijk document. Goede opbouw en word je als lezer door alle keuzes en afwegingen meegenomen, zonder daar langdradig over te zijn. Complimenten voor de makers van dit document IMOSS bureau voor stedebouw bv.

Dan de inhoud. Het feit dat hier door verschillende partijen, die eerst tegenover elkaar stonden,  uiteindelijk tot elkaar is gekomen om deze verkenning neer te leggen, spreekt al voor zichzelf. Het is duidelijk dat door naar elkaar te luisteren en samen in oplossingen te denken, je een plan naar een hoger niveau kunt trekken. De verkenning heeft alles in zich. Van de aanzienlijke hoeveelheid woningen tot het groen. Het buiten kunnen genieten van de zon door ouderen tot spelende kinderen van jonge gezinnen. Een mooie balans van alle facetten en doeleinden.

Wij hopen natuurlijk veel duurzame oplossingen terug te zien in het plan. Niet alleen de duurzame oplossingen die al een tijd gebruikt worden, maar ook de innovatieve oplossingen. En dat niet alleen op installatie technisch gebied, maar ook op het gebied van uitstraling. Zodat de openbare ruimte en bebouwing hand in hand gaan in dit prachtige project.

Wellicht kan dit plan als een voorbeeld worden gebruikt voor komende projecten hier in Zandvoort. Niet alleen op het gebied van participatie en planvorming, maar ook voor hoe openbare ruimte multidisciplinair gebruikt kan worden zonder dat het elkaar in de weg te zitten. Dat we meer moeten gaan denken in én-én in plaats van of-of.