De vragen van ons over de gaswinning voor de kust van Zandvoort zijn beantwoord door het college. Lees hier de raadsinformatiebrief.