Gepubliceerd op 26-02-2022

Cultuur

Cultuur is meer dan alleen kunst. Het zijn de tradities, de wijze waarop mensen, organisaties en bedrijven met elkaar omgaan, het is de leefbaarheid, de leefomgeving, de geschiedenis, de natuur en de creatieve expressie. Geen van deze aspecten zijn belangrijker dan de ander, omdat zij doorgaans met elkaar verbonden zijn. Daarom vinden wij dat er veel geïnvesteerd moet worden in al deze aspecten van cultuur die Zandvoort maken tot het prachtige dorp wat zij is. In deel 1 t/m 4 zijn de leefomgeving, leefbaarheid, natuur en het toerisme al uitgebreid behandeld. Daarom richten we ons in dit artikel op de tradities, de creatieve expressie (kunst uitingen) en historisch behoud. 

cyltuur

Subsidies

Als we over kunst en cultuur spreken belanden we veelal in een discussie over subsidies. Ze zijn te laag, te hoog, terecht of juist onterecht. Wij vinden dat kunst en cultuur niet alleen maar gemeten zou moeten worden aan de economische bijdrage die zij levert voor de maatschappij. De grote invloed die de cultuursector heeft op de leefbaarheid, de leefomgeving, de beschaving, de educatie en de persoonlijke ontwikkeling, is tenslotte niet om te zetten in harde economische cijfers. 
Toch willen wij ook enkele misvattingen en fabels wegnemen over de economische waarde van deze sector.

Landelijk werken er iets meer dan 350 duizend mensen in de cultuursector. Dit omvat beeldend kunstenaars, acteurs, dansers, muzikanten maar ook gemeente archivarissen, bibliothecarissen, architecten en museum conservatoren. Gezamenlijk krijgen alle culturele instellingen en iniatieven jaarlijks zo’n 500 miljoen euro aan subsidie.

Nu lijkt dit veel, echter als je daar tegenover zet dat er in de agrarische sector en veeindustrie nog geen 150 duizend mensen werken die jaarlijks 600 miljoen subsidie krijgen, is het relatief weinig. Zeker als je hierbij optelt dat de cultuursector de 500 miljoen subsidie zo investeert dat zij jaarlijks 11 miljard omzet weten te draaien. Dit betekent dat de cultuursector 3,9 % bijdraagt aan het bruto nationaal product en is daarmee na de bouwsector (4,5% van BNP en ruim 900 miljoen subsidie)  de meest economisch succesvolle sector in Nederland. Toch blijft de fabel bestaan dat de cultuursector alleen maar geld kost en geen economische waarde toevoegt.

Ook in Zandvoort zorgt deze misvatting voor een steeds kleiner wordend cultuur budget vanuit de gemeente. Daarom vinden wij dat hier een drastische verandering in moet komen en sporen aan op een hoger cultuurbudget en een beter en eerlijker subsidie beleid.

Voorgaande colleges bestede nog geen 50 euro per jaar per inwoner aan het kunst en cultuurbudget. Dit terwijl het landelijke gemiddelde van kleinere gemeenten ligt op 80 euro per jaar per inwoner. Het landelijk gemiddelde voor alle gemeenten ligt zelfs op €111. Wij vinden dat Zandvoort haar kunst en cultuurbudget in de komende paar jaar in evenwicht moet brengen met het landelijke gemiddelde, zodat wij een sterke en gezonde kunst- en cultuursector hebben. Daarnaast zou het college voor de toekomst moeten kijken wat de bijdrage van de cultuursector aan het toerisme, de leefbaarheid, de leefomgeving en educatie is, zodat zij dat mee laat wegen in het vaststellen van het cultureelbudget in de begroting. Tevens vinden wij dat sport en cultuur in ons mooie dorp niet meer onder 1 noemer moet vallen en ook budgetair gescheiden moet worden in de begroting. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ongewilde concurrentie en animositeit die door de koppeling is ontstaan tussen cultuur en sportverenigingen wordt weggenomen.

Educatie

Kunst en cultuureducatie is van onschatbare waarde voor de persoonlijke ontwikkeling en geestelijke gezondheid van jong en oud. Daarom vinden wij dat de scholen in Zandvoort meer ruimte en budget moeten krijgen om kinderen en jongeren een breed cultureel aanbod te doen. Tevens zou de gemeente, door middel van goedkope repetitie, atelier en/of oefenruimtes, culturele initiatieven moeten steunen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat het cursus en workshop aanbod in Zandvoort aantrekkelijk is en toegankelijk blijft voor alle lagen van de bevolking.

educatie
bunkers

Cultureel erfgoed

Helaas heeft Zandvoort geen goede naam als het gaat om het onderhoud van cultureel erfgoed. Het jaren lange verval van de watertoren is daar het meest bekende voorbeeld van, maar ook de vele, nog steeds ontoegankelijke, bunkers of zelfs slecht begaande oude straatjes zijn een duidelijk teken van de lage prioriteit die voorgaande colleges hier aan hebben gegeven. Wij vinden dit een grote zonde en willen dan ook een veel duidelijker beleid voor het behoud en onderhoud van cultureel erfgoed binnen de Zandvoortse gemeente grenzen.

Het toegankelijk maken van de bunkers en goed onderhoud en behoud van andere historische plekken in ons prachtige dorp zal bijdragen aan een betere leefbaarheid. De uitbreiding van het historische en/of culturele aanbod zal voor een grotere diversiteit aan toeristen zorgen, wat zal resulteren in een directe bijdragen  aan de lokale economie.

Daarom pleiten wij voor openstelling van de bunkers en een meerjarenplan waarin wordt opgenomen wanneer wat onderhouden moet worden, zodat hiervoor te allen tijde de budgetten aanwezig zijn. Daarbij willen wij, dat er richtlijnen komen waarbij wordt vastgesteld waar een investeerder of koper van cultureel erfgoed binnen de gemeente grenzen aan moet voldoen betreft het behoud en onderhoud van het desbetreffende culturele erfgoed.

Wij streven naar een goede balans tussen onderhouden cultureel erfgoed, moderne architectuur en groen, zodat ons dorp klaar is voor de toekomst maar haar geschiedenis in ere houdt.

Kunst in de openbare ruimte

Zandvoort is een echt kunstenaars dorp en op vele plekken in de openbare ruimte is dat zichtbaar door verschillende werken van lokale kunstenaars. Toch vinden wij dat er nog beter gekeken moet worden waar er plekken zijn in het dorp die verfraaid kunnen worden met beeldhouwwerken, muurschilderingen en andere vormen van kunst. Dit kan namelijk bijdragen aan de leefbaarheid, de esthetiek en aantrekkingskracht van de openbare ruimte en doet eer aan de Zandvoortse kunstenaars cultuur.

kunst openbare ruimte
zandvoorts museum

Musea en galeries

Ook de vele galeries en de twee musea bieden een rijke collectie beeldende kunst  aan, van zowel hedendaagse moderne kunstenaars als kunstenaars uit de geschiedenis van ons dorp.  Wij vinden dat de musea te allen tijde goed ondersteund moeten worden, omdat zij zowel zorgdragen voor het beeld van Zandvoort naar buiten toe, de educatie over Zandvoortse geschiedenis aan de eigen bevolking, als het converseren van oude en hedendaagse Zandvoortse kunst. Daarom vinden wij dat de musea in Zandvoort niet meer gezien mogen worden als kostbare hobby’s of werkgelegenheids projecten maar als professionele culturele instellingen met een duidelijk taak en bijdrage aan de gemeente.

Theater

Zandvoort heeft het prachtige theater De Krocht wat dit jaar eindelijk wordt verbouwd tot multifunctioneel cultuur verzamelgebouw. Natuurlijk is het prachtig dat al jaren de Jazzconcerten hier worden gehouden die internationaal bekend zijn, echter wordt het potentie van het theater niet optimaal benut. Doordat theaters in Haarlem en Bloemendaal onbetaalbare prijzen hanteren voor de kleine theatermakers, caberatiers en muziekanten kunnen zij bijna nergens in de regio terecht. Na de verbouwing zou Theater De Krocht uitermate geschikt zijn om juist deze groep te voorzien in een goede plek voor voorstellingen en concerten. Tevens kan zij een rol vervullen in het chronische te kort aan speelplekken voor diverse amateur toneelgroepen uit de regio. Door juist niet dezelfde programmering te voeren als de vele theaters in Haarlem en omgeving, kleine artiesten, muzikanten, theatermakers en caberatiers een kans te geven en amateurtheatergroepen een speelplek te bieden kan Theater de Krocht een unieke reputatie en locatie worden binnen de regio. Naast dat dit goed is voor de reputatie van Zandvoort, draagt het ook bij aan het diversifiëren van het toerisme en is een extra impuls voor de lokale ondernemers.

Wij vinden dat de gemeente in samenspraak met de beheerder en/of toekomstige beheerders van Theater de Krocht moet investeren en inzetten op een eigen programmering, die bij Zandvoort past en uniek is ten opzichte van andere Theaters uit de regio. Zo kan Zandvoort ook in de uitvoerende kunsten haar eigen karakter behouden, de potentie van Theater de Krocht volledig benutten en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het inlossen van behoeftes uit de regio.

Wilt u meer weten over hoe wij in de gemeenteraad kunst en cultuur in Zandvoort gaan stimuleren? Lees dan ons verkiezingsprogramma.

de krocht