Gepubliceerd op 19-01-2022

Samen en Individueel

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een plekje voor zichzelf. Een plek waar je helemaal jezelf kan zijn, waar je tot rust komt. Dat iedereen de hulp krijgt waar elke individu recht op heeft. Dat iedereen andere behoeften heeft.

Daarnaast weten wij ook dat in sommige gevallen samen zijn en samenwerken beter is dan alleen. Dat hebben wij ook de afgelopen raadsperiode gevoeld. Ondanks 1 zetel, die we natuurlijk graag uit zouden breiden, zijn wij er toch erin geslaagd om samen meerdere dingen mogelijk te maken waar wij voor staan. Samen kunnen we van Zandvoort/Bentveld een geweldige gemeente maken. Daarbij is de individu belangrijk en heeft een stem, om uiteindelijk samen te groeien en elkaar naar een hoger niveau te brengen.

Samen
Zandvoort wonen

Toerisme en Wonen

Dit is een balans die al jaren voor onze mooie gemeente geldt. Toerisme is onderdeel van onze DNA, houdt veel mensen aan het werk en zorgt ervoor dat onze gemeente een bruisende plek is om te zijn, zeker in de zomer. Maar toerisme zorgt ook voor overlast op sommige momenten. Denk bijvoorbeeld aan de files op mooie zomerse dagen of de overlast op parkeer gebied. We hebben tijdens het formule 1 weekend kunnen zien dat de bereidheid om andere manieren van vervoer te kiezen zeer aanwezig is, als die mogelijkheden worden geboden. Alternatieve manieren van reizen, zoals het openbaar vervoer en park & ride/bike, verbeteren van fietspaden in en rond onze gemeente willen wij dan ook extra stimuleren. Daarnaast willen we goede en werkbare afspraken over parkeren. Zodat zowel de bewoners als toeristen kunnen parkeren in en rond Zandvoort.

Naast de mobiliteit uitdagingen die toerisme met zich meebrengt, is het ook belangrijk dat onze mooie gemeente ook mooi blijft. Ook als er veel mensen zijn om te genieten van onze mooie omgeving. Het dorp schoon en leefbaar houden is dan ook iets waar wij voor staan. Niet alleen omdat dit voor ons als mensen een fijnere ervaring bezorgd, maar ook voor onze dieren en natuur. Die balans willen wij herstellen door duurzaam met afval om te gaan.

Ouderen en Jongeren

Op een of andere manier lijkt het altijd erop neer te komen in Zandvoort/Bentveld dat de ene groep belangrijker zou zijn dan de andere groep. In onze ogen is dat niet zo. Elke bevolkingsgroep is in onze ogen net zo belangrijk en draagt bij aan een gezonde balans in de gemeente. De ouderen, die hun hele leven gewerkt hebben en hun strepen verdient hebben, hebben net zoveel recht op een mooie en geschikte plek in onze gemeente als de jongeren, die bruisend en enthousiast beginnen aan het leven. Zowel de jaren lange ervaring als het bruisende enthousiasme zorgen voor een goede balans in het gezonde dorp. Voor ouderen moet er geschikte woonruimte zijn, hetzij zelfstandig of in woongroepen. Maar voor de jongeren moet er ook ruimte worden gemaakt. Want zonder de jongeren zou Zandvoort vergrijzen. Dan zullen de jongeren, die we zo hard nodig hebben in het toerisme en de horeca, wegtrekken, omdat ze hier in Zandvoort geen betaalbare woning kunnen vinden. Al is het maar een studio of een twee kamer appartementje voor een schappelijke prijs.

Daarnaast is in meerdere studies aangetoond dat de combinatie van ouderen en jongeren heel goed werkt. Bijvoorbeeld een kinderopvang gecombineerd met ouderen woongroepen of studenten en ouderen in aanleunwoningen. We hebben een gezonde balans nodig tussen alle verschillende leeftijdscategorieën om ons dorp leefbaar en bruisend te houden.

Handen zorg
Spreuk

Oud en Nieuw

Dan hebben we het niet over 31 december en 1 januari, maar dan hebben we het over de geschiedenis en de toekomst. Zonder de geschiedenis van Zandvoort zou de plaats niet bestaan, maar zonder de toekomst is er geen uitzicht. Zandvoort heeft een veelbewogen geschiedenis. Van grootste badplaats tot de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog en de opbouw na de oorlogsjaren. Laten we van deze geschiedenis leren en het beter doen. Stil blijven staan is voor ons dan ook geen optie. Wij willen graag door met de dingen die we geleerd hebben uit het verleden om een mooie toekomst te bouwen. 

Bouwen en Natuur

Ondanks dat Bouwen en Natuur vaak gezien worden als tegenpolen (waar je bouwt kan je geen natuur hebben denken veel mensen), denken wij dat we dit veel beter kunnen combineren dat dat we nu doen. Door multifunctioneel ruimte gebruik, denken in meerdere lagen en duurzaam te denken. Groene gevels, groene daken, balkon of binnen tuinen zijn hier een voorbeeld van. Hoe wij bouwen heeft weerslag op de natuur. Natuurlijk in de vorm van waar we bouwen, maar ook hoe wij bouwen. Als we niet alleen kijken naar energie groen maken, maar ook de energievraag verlagen kunnen we zorgen dat de natuur meer ruimte krijgt.

Curiedex I
Hert Dierenwelzijn

Mens en Dier

Aangezien dieren niet direct een stem hebben en wij als mens ons soms iets té veel laten horen, willen we zorgen dat de dieren wel een stem krijgen en dat de balans tussen mens en dier weer gezond wordt. Niet alleen dieren op het land, maar ook in onze mooie zee. Laten we de zee die ons zo lief is en ons zoveel geeft, behouden en die beschermen. Dat moeten wij doen, als mensen met elkaar. De vissen in de zee kunnen lastig komen inspreken op raadsvergaderingen, dus doen wij dat voor hun. Maar laten we ook onze vrienden op het land niet vergeten. Laten we ze de ruimte geven, zodat zij en wij veilig naast elkaar in harmonie kunnen leven.

Werk en Plezier

Voor veel mensen is werk een gegeven in hun leven. Bij veel mensen is dit ook niet het geval. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Deze mensen moeten we ondersteunen waar we kunnen. Deze mensen zitten niet in deze situatie, omdat ze dat graag willen. Hier moet sneller en beter op gehandeld worden. Voor iedereen is het belangrijk om naast zijn werk (in welke vorm dan ook), plezier te kunnen hebben. Kunst, cultuur en sport zijn hier de belangrijkste pilaren van. Van zowel kunst, cultuur als sport is bewezen dat dit een belangrijk onderdeel vormt van het plezier wat wij beleven. Het jammere is alleen dat de balans voor deze drie onderdelen zwaar in hun nadeel uitvalt op dit moment. Deze balans willen wij herstellen. Zodat meer mensen plezier kunnen beleven, kunnen helen, kunnen groeien. Maar ook dat wij als gemeente meer plezier uitstralen, dat mensen het fijn vinden om hier te zijn naast het strand en dat wij kunnen groeien als gemeente.

Wil je meer weten over hoe we deze balans willen behouden en op plekken willen verbeteren? Lees dan ons verkiezingsprogramma!

cyltuur