Gepubliceerd op 20-4-2021

Zandvoort is een prachtige gemeente omringt met natuur. Dit is een van de grote voordelen van Zandvoort en wat het wonen in deze gemeente erg fijn maakt. Maar deze ligging brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Natuurlijk qua drukte in de zomer, maar ook wat betreft de bebouwing, de wens voor meer woningen en het evenwichtig houden van de gemeente.     

Door de natuur en de zee waardoor we zijn omringt, moet alles wat wij willen realiseren op de bestaande vierkante meters plaatsvinden. Verdiepen en verhogen kent op veel plekken ook beperkingen.               

Ondanks de hoge bebouwing, die bijvoorbeeld in grote Aziatische steden de skyline bepaald, zitten daar genoeg ideeën in die wij zouden kunnen toepassen hier in Zandvoort.                                                             

Daarom is het zaak dat we anders moeten gaan denken. Niet meer denken in rijtjes huizen of appartementen met parkeren op het maaiveld. Als we functies met elkaar gaan combineren, kunnen we een fantastische gemeente maken. Waarbij wonen, parkeren, vermaak, winkels en groen in harmonie samen gaan.

 

PARKEREN

Parkeren is een onderwerp waar we niet over uitgepraat raken in Zandvoort. Terwijl het antwoord misschien wel logischer is, dan we nu denken.

                                                          Parkeren voor bewoners IN Zandvoort,

                                                 parkeren voor toeristen AAN DE RAND van Zandvoort.

Bewoners moeten kunnen parkeren in de nabijheid van hun woning. Dit is wellicht niet voor alle wijken mogelijk om dit in dezelfde straat op te lossen, maar in ieder geval binnen respectabele loopafstand van de woning. Ook bezoek voor de bewoners, moet opgelost kunnen worden in de wijken.

Parkeren voor dagjes mensen of langere verblijftoeristen is gesitueerd aan de rand van Zandvoort. Mensen komen hierheen voor een dagje uit, bijvoorbeeld naar het strand. Het lopen van een paar minuten meer naar het strand zal niet als reden worden aangehaald om niet naar Zandvoort te komen. Ook de mensen die langer in Zandvoort verblijven, kunnen gebruik maken van voorzieningen op het kavel van de verblijfplaats of aan de rand van Zandvoort.

Hiervoor is al een grote stap gemaakt met het aannemen van het zomer parkeerregime in alle woonwijken van Zandvoort.

Parkeren voor bewoners

Ondanks het zomer parkeerregime is het in bepaalde wijken lastig parkeren. Dit omdat de parkeernorm toen de wijk werd gebouwd anders ligt dan het daadwerkelijke gebruik nu.

In veel wijken met bestaande woningen, is het niet mogelijk om geïntegreerde oplossingen te bedenken voor het parkeren. Wel kan er gekeken worden naar optimalisatie van het parkeren in deze wijken. Ook de beleving van parkeerruimte kan bijdragen aan een ruimtelijkere ervaring, ondanks dat er wellicht meer auto’s geparkeerd staan. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van half verharding. Dit met als voordeel dat hier makkelijker regenwater doorheen zakt na een fikse regenbui. Daarnaast oogt dit gemoedelijker, vriendelijker en aangenamer dan dichte verharding zoals gewone tegels of asfalt.

P voor bewoners
P rotary system

Voor nieuwe bouwprojecten moet er gekeken worden naar het integreren van parkeren. Waar het mogelijk is, kan er gedacht worden aan verdiept in de grond. Maar dit is niet overal mogelijk. Op het maaiveld parkeren is op de meeste plekken niet wenselijk voor het straatbeeld en op veel plekken is hier ook de ruimte niet voor. In dit geval kan er gekozen worden voor een oplossing zoals bij de prinsessenweg. Waar de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van de bebouwing (beneden parkeren en op laag 1 wonen en tuin). Dat is niet overal logistiek gezien mogelijk. Voor deze plekken kan er gekozen worden voor andere oplossingen, zoals in Azië en het midden oosten al erg gangbaar zijn, zoals in de hiernaast staande afbeelding. Deze oplossingen kunnen verwerkt worden in gebouwen, zodat zij opgaan in de architectuur van het project.

Parkeren voor toeristen

Voor parkeren voor toeristen hebben we natuurlijk een aantal plekken die we nu al kunnen gebruiken. Naast de Louis David Carre parkeergarage, hebben we ook parkeerplaats De Zuid. Daarnaast biedt het Zanddepot perspectieven om in de zomermaanden meer auto’s kwijt te kunnen. Het beter “verkopen” van het parkeren in de Louis David Carre parkeergarage is een belangrijk punt om optimaal van de parkeerruimte gebruik te maken, maar parkeerplaats De Zuid bied ook perspectieven. Een herindeling zal waarschijnlijk al meer plekken op kunnen leveren. Maar daarnaast zouden we ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om het brede deel van de parkeerplaats, dubbel laags te maken. Als het kan met alle geldende regels, zou dit wellicht half verdiept kunnen. Dit is natuurlijk op zich niet heel erg groen, maar wel als je anders gaat denken. Je kunt dan als je een overkapping hebt, gebruik maken van het natuurlijke hoogteverschil wat er nu al is. De duinen liggen lager dan de bebouwing. Als ter hoogte van de bebouwing een dek zou zijn waarop de duinen doorlopen, waarbij je eronder kunt parkeren (en dus waar kan twee laags), levert dit een win-win situatie op. Én meer parkeren én meer groen. Het voorbeeld op de afbeelding is een andere schaal (waarbij in de zwevende laag zelfs nog kantoor/winkel/wonen is voorzien), maar dit geeft wel aan dat wij niet perse een stuk grond 1 bestemming hoeven te geven en dat we ook gebruik kunnen maken van lagen.

P voor toeristen