Uitgelicht

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2012 

GroenLinks: Voor een divers woningaanbod.

Zandvoort is door zijn ligging aan zee en de verschillende natuurgebieden er omheen, een zeer unieke gemeente om in te wonen. GroenLinks vindt het belangrijk dat er een divers woningaanbod is en blijft. Op dit moment vinden veel bewoners geen woning. GroenLinks wil een stop op de uitverkoop van huurwoningen en structureel meer betaalbare woningen voor de eigen inwoners. Met speciale aandacht voor jongeren en ouderen.

 

GroenLinks: Voor een eerlijk transparant openbaar bestuur met maximale inzet van burgerparticipatie.

GroenLinks geeft de ruimte aan de wensen, mogelijkheden en initiatieven vanuit de burger en wil gebruik maken van hun kennis en ervaringen. GroenLinks gaat de burgerparticipatie veranderen, niet langer inspraak die de gemeenteraad uiteindelijk toch opzij schuift maar de burger ondersteunen in zijn initiatieven of ideeën. GroenLinks is voor de invoering van buurtrechten, hiermee krijgt de burger een formele positie tegenover de overheid en kan daardoor niet meer worden gepasseerd.

 

GroenLinks: Voor een veilige en schone buurt

Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun buurt. Op dit moment is er veel achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. GroenLinks wil dit aanpakken en burgers betrekken bij de veranderingen in hun buurt (buurtrecht). Bovendien is het belangrijk dat alle buurten in Zandvoort groener worden. Daarbij denk GroenLinks vooral aan de wijken aan de noord kant van het spoor. Deze wijken verdienen net zoveel aandacht als de rest van Zandvoort.

 

GroenLinks: Voor passende zorg dicht bij huis

Voor GroenLinks is het essentieel dat zorgbehoevende zoveel mogelijk de regie in eigen hand houden. Ouderen moeten waar nodig ondersteund worden vanuit de gemeente. Wanneer het aanbod van de bestaande zorgverlener niet genoeg is komt er voor de zorgbehoevende extra persoonsgebonden budget beschikbaar. Mantelzorgers verdienen meer erkenning bij het werk dat zij uitvoeren. Op het moment dat mensen door een moeilijke periode gaan, moet je met iemand kunnen praten daarom wil GroenLinks een regionale aanpak om de wachtlijsten voor psychologische hulp drastisch te verkleinen.