Veilige en schone buurt

Zandvoort is een prachtige gemeente die veel te bieden heeft, het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun buurt. Op dit moment is er veel achterstallig onderhoud in de openbare ruimte, GroenLinks wil dit aanpakken en burgers betrekken bij de veranderingen in hun buurt. Daarnaast is het belangrijk dat buurten in Zandvoort groener worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen in een groene omgeving gezonder zijn en langer leven. Tegelijkertijd moet Zandvoort ook zijn steentje bijdragen op het gebied van vluchtelingen.

Wat moet er gebeuren:

 • De openbare ruimte dient te worden opgeknapt.
 • Voor elke wijk moet er een wijkveiligheidsplan worden opgesteld, in samenspraak met burgers en de politie.
 • Op dit moment is er te weinig groen in Zandvoort. GroenLinks wil daarom meer bomen en struiken. Niet alleen op de toeristische plekken maar ook Noord, Bentveld en Nieuw-Noord verdienen een groenere omgeving.
 • Er wordt meer gedaan om het groen in Zandvoort te onderhouden.
 • Er wordt meer (natuur)speelplekken gecreëerd in buurten waar op dit moment nog onvoldoende speelplekken zijn. Het belangrijk dat kinderen kunnen buiten spelen in een veilige omgeving.
 • Burgers worden betrokken bij kleine en grotere veranderingen in hun buurt.
 • Integratie en participatie van statushouders (en asielzoekers) is gericht op talentgerichte benadering, taalbeheersing en het vinden van passend (vrijwilligers)werk.
 • Er moet bij het herinrichten van de openbare ruimte aandacht worden besteed aan de sociale veiligheid.
 • Er moeten picknicktafels komen in buurten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 • Boom voor een boom: iedere gekapte boom wordt vervangen door ten minste één boom in de nabijheid van de gekapte boom.
 • Alle lantarenpalen dienen te worden voorzien van LED-verlichting en indien mogelijk te worden voorzien van sensoren die ervoor zorgen dat de verlichting dimt wanneer er niemand in de omgeving is. Tegelijkertijd wordt er gekeken of het aantal lantarenpalen kan worden verminderd.
 • Het onkruid wordt op een milieuvriendelijke manier aangepakt, er wordt hiervoor gebruik gemaakt van heet water, hete lucht en vuur.
 • Fijnstof wordt gemeten, zodat we weten hoe schoon onze lucht is. Indien noodzakelijk worden er maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Zodra het landelijk is toegestaan wil GroenLinks in Zandvoort experimenteren met een basisinkomen.