Transparant openbaar bestuur met maximale burgerparticipatie

GroenLinks wil de ruimte geven aan de wensen, mogelijkheden en initiatieven vanuit de burger en gebruik maken van hun kennis en ervaringen. GroenLinks wil burgerparticipatie gaan veranderen, niet langer inspraak die de gemeenteraad uiteindelijk opzij schuift maar de burger gaan ondersteunen in zijn initiatieven of ideeën.

GroenLinks is voor de invoering van zogenoemde buurtrecht, hiermee krijgt de burger een formele positie tegenover de overheid en kan daardoor niet meer worden gepasseerd. De twee buurtrechten zijn: het recht om uit te dagen en het recht op buurtplanning.

 

GroenLinks vindt dat burgers vanaf het begin betrokken moeten worden bij grote en kleine veranderingen in hun buurt. De burger moet als gelijkwaardige partner worden beschouwd en heeft dus niet op het einde inspraak maar beslist vanaf de start van de beleidsvorming mee.

Een duurzaam financieel beleid is erg belangrijk, dit houdt in dat er in goede tijden geen cadeautjes kunnen worden weggeven zoals een verlaging van de OZB. GroenLinks wil de dienstverlening op peil houden en ziet in de toekomst ook nieuwe investeringen op het gebied van energie en wateropvang.

 

Wat moet er gebeuren:

  • Het buurtrecht ‘’recht om uit te dagen’’ wordt ingesteld. Hierbij krijgt een groep bewoners de mogelijkheid om taken van de gemeente over te nemen als ze denken dat ze deze effectiever en beter kunnen uitvoeren of als het beter voor de buurt is als bewoners de taak uitvoeren.
  • Het buurtrecht ‘’recht op buurtplanning’’ wordt ingesteld. Hiermee krijgen bewoners meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. Met dit recht kunnen bewoners een plan schrijven waarin onder andere gesproken wordt over hoe gebouwen er uit gaan zien etc.
  • (Buurt)bewoners worden vanaf het begin bij plan- en beleidsvorming betrokken en worden hier als gelijkwaardige partner behandeld.
  • Buurtbewoners worden vanaf het begin betrokken bij grote of kleine veranderingen in hun wijk. Hierbij moet gedacht worden aan herinrichting van de wijk of straat of een bouwproject. Eventueel krijgen de bewoners financiële en/of andere middelen om een eigen plan te ontwikkelen.
  • Er komt fonds om buurtinitiatieven te ondersteunen.
  • De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn transparant. Bewoners krijgen jaarlijks een eenvoudige inzage waaraan geld besteed is.