Vol inzetten op burgerparticipatie

GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners kunnen meepraten en vooral meebeslissen over Zandvoort en hun eigen buurt. Bij zowel kleine en grotere veranderingen moeten burgers vanaf het begin betrokken worden. Niet pas als het plan al af is, maar zodra de eerste schetsen of ideeën op papier worden gezet. Daarnaast moeten burgers meer zeggenschap hebben over hun buurt, en daarom wil GroenLinks twee buurtrechten instellen. Oorspronkelijk komen deze buurtrechten uit Groot-Brittannië, maar ook in Nederland is er in verschillende gemeenten zoals Utrecht en Rotterdam succesvol geëxperimenteerd.

Soms zullen bewoners denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente, en daarvoor wil GroenLinks ‘’Recht om uit te dagen’’ instellen. Dit buurtrecht geeft een groep bewoners de mogelijkheid om een taak van de gemeente over te nemen als de bewoners denken dat ze het beter kunnen dan de gemeente Zandvoort. Stel de bewoners hebben een groenstrook voor de deur en zijn niet tevreden over het onderhoud door de gemeente, en ze vinden het leuk om dit zelf te onderhouden, dan moet dit mogelijk worden. Niet alleen bij groenonderhoud maar ook bij de zorg, de openbare ruimte zoals het onderhoud van speeltuinen. De gemeente kan vervolgens deze bewoners faciliteren met in het geval van de groenstrook kruiwagens, planten en schoffels.

 

Het tweede buurtrecht: ‘’Recht op buurtplanning’’ zorgt ervoor dat bewoners meer inspraak krijgen over de omgeving waarin ze wonen. Uiteindelijk zijn het deze bewoners die in hun dagelijkse leven te maken krijgen met de veranderingen. Daarom wil GroenLinks dit buurtrecht, zodat bewoners een gezamenlijk plan kunnen schrijven over bijvoorbeeld hoe gebouwen eruit gaan zien of welke functie een stuk braakliggend terrein kan krijgen. Dit buurtplan moet als uitgangspunt worden genomen bij alle veranderingen waarmee een buurt te maken gaat krijgen en deze veranderingen vinden alleen plaats met inspraak van de bewoners.