Massale Nieuwbouw Raadhuisplein: Tijd voor Openbare discussie

Al geruime tijd bestaat bij het gemeentebestuur de wens om nieuwbouw te plegen op het Raadhuisplein. Achter de schermen werkt de gemeente sinds 2010 nauw samen met LG-projecten aan concrete bouwplannen. Het B&W advies (een ambtelijke voorkeursoplossing) gaat voorbij aan het bestemmingsplan 2009 en raadt de meest massaal mogelijke bebouwing aan. Bij de rotonde blijft dan nog net iets meer dan 2m stoep over. Onlangs zijn in een besloten bijeenkomst stukken “openbaar” gemaakt aan de gemeenteraad. Maar voor de Zandvoortse bevolking blijft deze informatie versluierd.

 

Een beetje historie

In 2009 is een bestemmingsplan aangenomen dat bebouwing op het Raadhuisplein mogelijk maakt. GroenLinks was hier op tegen omdat de bouwmogelijkheden te massaal zijn naast het monumentale raadhuis. Volgens het college was nog niets beslist en zou de raad betrokken zijn bij alle ontwikkelingen. Dat laatste klopt dus niet.

 

Projectontwikkelaar LG heeft in de tussentijd 4 varianten van bebouwing voorgelegd bij de gemeente. Deze variëren van een beetje bebouwing binnen het bestemmingsplan (variant 4) tot massale bebouwing buiten het bestemmingsplan (variant 1). Bij variant 1 verdwijnt het plein vrijwel volledig en wordt het Raadhuis behoorlijk ingemetseld. (zie downloads - Bijlage 3)

 

 

 

Welstandscommissie

Saillant detail, de plannen zijn beoordeeld door de Welstandscomissie. Op verzoek van de commissie zijn de plannen aangepast. Het is dus niet zomaar een ontwikkelaar die zich meldt met een wild plan. Er is wel degelijk sprake van samenwerking met de gemeente waar verder niemand weet van heeft.

 

Stukken die aan de Welstandscommissie worden voorgelegd zijn per definitie openbaar. In Zandvoort publiceert de Welstandscommissie echter nooit wat er op de agenda van de openbare vergadering staat. Zo worden pottenkijkers op afstand gehouden en blijven stukken toch geheim. Hoog tijd om ook wat meer openbaarheid bij de Welstandscommissie te verkrijgen.

 

 

Welke vrijheden zijn er nog?

Door de samenwerking is de gemeente niet meer helemaal vrij van LG. Als niet maximaal door LG gebouwd kan worden bestaat de kans dat LG onkostenvergoeding eist, of erger, een volledige claim voor gederfde winst. Een juridische kans voor dat laatste schatten we niet zo heel hoog in maar gerust zijn we er niet op.

Ook heeft een Zandvoortse ondernemer een plan voor bebouwing ingediend.

 

 

 

 

 

 

Wat vinden GroenLinks en D66

 

Eerst moet de discussie in de volledige openbaarheid worden gebracht. Het aanzicht van ons dorpscentrum is bepalend voor de sfeer en het (toerist vriendelijke) imago van Zandvoort. Het gaat dus alle inwoners en ondernemers aan.

 

De Graftdijk-muur ziet er nu niet mooi uit en daar moet iets aan gedaan worden. Een gerestaureerde muur met een aansprekend kunstwerk of een mooie gevel zal het plein een veel leuker aanzicht geven.

 

Er zijn nu 4 varianten voor bouwplannen.

  • Variant 1 & 2, de twee massale opties, vallen buiten het bestemmingsplan en zijn voor ons niet bespreekbaar.
  • Bij variant 3 begint voor ons de discussie
  • Variant 4, minimale bebouwing, zou kunnen.

In het B&W advies worden variant 2 t/m 4 afgeraden vanwege negatief financieel resultaat en omdat ze “vanuit stedenbouwkundig oogpunt” niet voldoen aan ‘noodzakelijke kwaliteit en volume’. Ofwel, te weinig massa.

 

Wat GroenLinks betreft is er nog een 5de variant: Niet bebouwen

De waarde van open ruimte voor de sfeer van het plein moet niet onderschat worden. Het Raadhuisplein wordt al een stuk kleiner door de bebouwing aan de Krochtzijde in het kader van het LDC project. Open ruimte biedt de mogelijk voor ontmoeting, ontspanning, en vermaak (denk aan Koningendag e.a. activiteiten).

 

 

Conclusie

 

De openbare discussie, voor zover dat nog mogelijk is moet nog gevoerd worden.

Maar GroenLinks en D66 zien graag een mooie gevel, bankjes, eventueel een terrasje, bomen, maar vooral ruimte voor doorloop en flaneren. 

 

Cees van Deursen, commisielid GroenLinks