Honden mogen los op het strand

Volgende de nieuwe Algemene plaatselijke Verordening (APV) mogen de honden buiten het seizoen 1 oktober t/m 15 april de hele dag los lopen op het strand. En in het seizoen alleen tussen 19:00 en 9:00 uur. Uiteraard wordt wel van de honden eigenaren verwacht dat ze eventuele uitwerpselen netjes opruimen. Een en ander is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.

In 2009 was er een voorstel van het college om de honden in de periode van 15 april tot 1 oktober geheel te verbieden op het strand. Gelukkig is dit toen op initiatief van GroenLinks teruggedraaid en mochten de honden buiten het seizoen de hele dag op het strand en in het seizoen alleen in de periode tussen 19:00 en 9:00 uur. Wel was op het strand ten alle tijden een aanlijngebod van toepassing waar vrijwel niemand weet van had.

In juni 2011 kwam het gerucht dat het verbod van honden op het strand in de seizoensperiode weer van stal zou worden gehaald. De door Hans Jansen snel verzamelde groep “belangengroep honden eigenaren” liet direct van zich horen. Dusdanig dat zowel de regionale en landelijke TV hier aandacht aan besteden. (zie links onderaan artikel)

 

 

Hoezeer hondjes leven in de harten van de baasjes en bazinnen bleek wel uit de inspraakavonden waar meer dan 200 aanwezigen hun mening gaven. Skylla Jansen heeft zowel bij de inspraakavonden en in de latere commissie vergadering de belangen van de honden bezitters met verve behartigd en is het voorstel door de raad aangenomen.

Is er nog meer te wensen? Ja zeker.

Volgens de APV mogen binnen de bebouwde kom, en de bebouwde kom is heel erg ruim omlijnd, mogen de honden niet los lopen. Behalve op de plaatsen waar het volgens het losloopbesluit wel mag. Echter het college had nooit een losloopbesluit gepubliceerd. Om dit nu wel goed te regelen heeft GroenLinks een amendement ingediend om alle plaatsen waar honden los mogen lopen in de APV vast te leggen.

 

Helaas kreeg dit amendement niet de meerderheid in de raad. Benieuwd wanneer het College de losloopgebieden vaststelt en publiceert...

 

 

 

Cees van Deursen,

Commissielid

 

 

Link amendement:

http://zandvoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=175376/type=pdf/AMENDEMENT_APV_honden__VERWORPEN_.pdf

Link RTV Noord-Holland:

http://www.rtvnh.nl/uitzending-gemist/tv/6/29097/NH+Nieuws

Link SBS-6

http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-holland/2011/hondenbezitters-zandvoort-bezorgd/