Hoe laat is het in Zandvoort??? Het is 5 voor artikel 12!!!

Beste mensen, Het is 5 voor 12, voor artikel 12. Misschien is het financieel al later... GroenLinks heeft niet het vertrouwen dat alle relevante informatie van de gemeente Zandvoort wel tijdig door het college aan de raad wordt voorgelegd.

De financiële positie van de gemeente Zandvoort is zwak, daar had GroenLinks vorig jaar al symbolisch voor gewaarschuwd. Er is een zeer hoge schuldenlast, een belangrijke constatering in het verslag van de accountant over de jaarrekening 2011. De stresstest gaf het ook aan. Per inwoner zit Zandvoort in de top van schuldenlast per inwoner. Een vrijwel schuldenvrije gemeente staat op 1, de hoogste schuldenlast op 418 en Zandvoort stond eind 2009 op 373, en nadien is de schuldenlast nog eens ruim 30% toegenomen.

Daar moet iets aan gedaan worden!

 

Het college stelt een begroting voor die cijfermatig nog wel redelijk sluitend is, maar met de mededeling dat er nog een tekort komt van ver boven het miljoen. Dus geen reële begroting, geen serieus beleidsprogramma, alleen een verhaal om de problemen naar voren schuiven. Hier neemt GroenLinks geen verantwoordelijkheid voor.

Er staan nog een paar negatieve posten in het verschiet:

  • Welke afboeking moet plaats gaan vinden op project Middenboulevard??
  • Wat zijn de kosten voor sanering bedrijven terrein Noord???

Met angst zien we de jaarrekening 2012 tegemoet. Dan zal de benarde financiële positie duidelijker worden. Wordt het college dan via artikel 12 van de gemeentewet onder curatele gesteld?? Voor Zandvoort geen goede zaak, maar college, met welke maatregelen komt u??

Zonder echte aanpassingen is de kans erg groot dat het 12 uur wordt.

 

 

Het is 5 voor 12, voor de Volkshuisvesting

In het LDC zouden ruim 30 starterswoningen worden gebouwd. In overleg met de VVD wethouder zijn deze woningen dor De Key geschrapt. Er zouden genoeg woningen in deze categorie zijn. Maar onze jong volwassenen kunnen in Zandvoort echt geen woning in een betaalbare prijsklasse huren. De Key stoot sociale woningen af naar de vrije sector. Wat blijft over? Wat gaat u er als college aan doen??

 

Het is 5 voor 12, voor de zelfstandigheid van Zandvoort

Het regeerakkoord, geeft aan dat we naar gemeentes van 100.000 inwoners gaan. Niets nieuws, dat geluid zingt al jaren rond in Den Haag. Wat is het tegenargument van de Gemeente Zandvoort als Den Haag er nu wel daadwerkelijk mee aan de gang gaat??

  • Bestuurskracht? Niet echt getoond de laatste 6 jaar.
  • Gezonde financiële positie? 6 jaar geleden ja, maar nu niet meer.
  • Vertrouwen van de burger in de lokale politiek? Na 20 jaar Middenboulevard, een ander LDC dan het masterplan, de recente parkeerdiscussies en de jarenlange verwaarlozing rond bestemmingsplan Bedrijventerrein Noord, is dat ook geen steekhoudend argument meer.
  • Een sterk toeristisch beleid? Door andere prioriteiten moet Zandvoort nu stoppen met het label Quality Coast, Ook hier aderlatingen voor de (dure) promotie.

 

 

GroenLinks had liever een positief verhaal gehouden. Maar de werkelijkheid is anders. Een college dat graag zijn eigen gang gaat met zo min mogelijk zeggenschap voor de raad. Een coalitie dat niet wil luisteren naar de niet coalitie partijen.

 

Is onze samenleving, en Zandvoort als zelfstandige gemeente zonder curatele nog te redden??

Ja hoor, we hebben nog 5 minuten. Aan een gezond Zandvoort willen we graag meewerken. Maar dat lukt het alleen met gevoel voor realiteit en wederzijds respect.

 

Namens GroenLinks

Virgil Bawits