GroenLinks zoekt kandidaten voor de gemeenteraadslijst

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijsten hebben. In Zandvoort willen we terugkomen in de gemeenteraad. We zoeken daarom gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Zandvoort schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten (zie verder in dit bericht).

Maar ook als je niet de ambitie hebt om in de raad gekozen te worden kun je op de kandidatenlijst komen. Want iedereen heeft wel vrienden, buren of relaties die een voorkeursstem op GroenLinks willen uitbrengen omdat ze jou op de lijst zien staan. En elke stem telt zoals je weet.

De afdeling heeft een kandidatencommissie de opdracht gegeven om met leden, die zich kandidaat stellen, gesprekken te voeren en met een voorstel voor de kandidatenlijst te komen. De data voor de gesprekken zijn rond 15 juli bekend en komen op deze website te staan.

Vanaf  21 juni tot 3 september 2017, 23.59 uur kun je je aanmelden bij de  kandidatencommissie via commissievoorzitter  Carel Hulshof, e-mail c.t.hulshof@amc.uva.nl. De formulieren die je hiervoor nodig hebt zijn aan de leden per mail verzonden. Je kunt ze ook opvragen bij groenlinkszwk@gmail.com

Kom je door de eerste selectie, dan heb je een gesprek met de kandidatencommissie. Dat gesprek vindt plaats eind september/begin oktober 2017 waarna de kandidatencommissie met een voorstel komt voor de conceptkandidatenlijsten.
De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Zuidwest-Kennemerland stelt vervolgens op 9 december de lijsten vast.