GROENLINKS en D66 stellen vragen over veiligheid LDC

Afgelopen vrijdag 20 januari is er brand geweest in de Blauwe Tram, LDC. De bewoners hebben het pand verlaten en zijn keurig opgevangen in het gemeentehuis. Volgens de berichtgeving op de website van de gemeente Zandvoort is er adequaat opgetreden. Maar dit komt niet geheel overeen met het verslag van de overbuurman. Hieruit blijkt o.a. dat een ontruimingsplan nog steeds ontbreekt. Door de meerdere functies van het LDC en de mogelijke aanwezigheid van zeer jonge kinderen en invaliden is de veiligheid een complex geheel. Om daar meer duidelijkheid over te verkrijgen zijn er vragen gesteld aan het College van B&W door GROENLINKS en D66.

 

foto: Rob Bossink - http://www.rbossink.nl/brandldc.html

Het verslag van overbuurman Marc Versteege. (email)

"Vrijdag 20 januari was er brandalarm bij het LDC. Volgens jullie artikel ging de afwikkeling etc fantastisch de bewoners kregen zelfs een kopje koffie van B&W.

Echter:

De melding was om 16:40, de aankomst om 16:48 bij de ingang van het LDC, dus niet de parkeergarage. Na het brandalarm kwam de gehele brandweer bij de verkeerde ingang, namelijk op de Prinsesseweg terwijl ze bij de ingang parkeergarage moesten zijn.

De kinderen van Ducky-Duck (ongv. 12) stonden “opgehokt” op de stoep met de juffen erbij. Die hebben we dus maar in onze onheinde tuin laten spelen.

Er was en is geen ontruimingsplan, tenminste niet één waar de leiding van de scholen vanaf weet. De beheerder was niet te vinden, als er überhaupt een beheerder is.

 

Dit is gebeurt op vrijdag middag 16:40, Alleen de huizen en Ducky-duck waren bezet. Een dag eerder waren er ruim 300 kinderen van de 2 scholen aanwezig en ruim 100 “bejaarde”-bridge spelers. Als dat ontruimd had moeten worden dan was Leiden in last geweest.

Van de leiding van de kinderopvang van de Mariaschool heb ik begrepen dat ontruimingsplan etc nog steeds ontbreekt. “Dat komt nog...”

Groetjes Marc"

Want dit stond op de website van de gemeente Zandvoort.

"Vanmiddag even na half vijf kregen de politie en brandweer een melding van een zogenoemde middelbrand in een kleedruimte naast de gymzaal in het Louis Davids Carré (LDC). De bewoners van de bovengelegen appartementen dienden tijdelijk hun huis te verlaten, waarna zij voor een kopje koffie of thee door loco-burgemeester Göransson werden ontvangen in het gemeentehuis.

Door adequaat optreden van de hulpdiensten was de situatie al weer snel onder controle en konden de bewoners terugkeren naar hun huizen. Burgemeester Meijer stak daar de bewoners een hart onder de riem. Hij complimenteert de hulpdiensten met hun uitstekende werk en geeft aan dat getracht wordt om aanstaande maandag alle activiteiten in de sportruimten doorgang te kunnen laten vinden. Het weekend wordt gebruikt om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten en de schade op te nemen. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de toedracht van de brand." (http://www.zandvoort.nl/website/webgen.nsf)

 

 

GroenLinks / D66

Een gebeurtenis, twee verslagen. Wat moet je daar nu van vinden??

* De hulpdiensten hebben met de beschikbare kennis gewoon goed werk gedaan.

* De website van de gemeente is natuurlijk geen onafhankelijke nieuwsgaring. Daar moeten we later nog eens op terug komen.

 

* Maar veruit het meest relevante punt, hoe staat het met de veiligheid van de bewoners en gebruikers van het LDC?? Om daar meer duidelijkheid over te verkrijgen hebben we onderstaande vragen gesteld aan het College van B&W.

 

 

Vragen aan het College

 

Zandvoort, 24 januari 2012

 

 

Geacht college,

 

Afgelopen vrijdag 20 januari is er brand geweest in de Blauwe Tram, LDC. De bewoners hebben het pand verlaten en zijn keurig opgevangen in het gemeentehuis. Echter de berichtgeving op de website van de gemeente Zandvoort lijkt ons onvolledig. De kinderen van de kinderdagverblijven zijn spontaan liefdevol opgevangen door de buurtbewoners, daar wordt geen melding van gemaakt. De scholen en de bibliotheek waren al gesloten, de zalen van het gemeenschapshuis waren niet in gebruik waardoor het aantal te evacueren personen beperkt bleef.

 

Door de meerdere functies, de mogelijke aanwezigheid van zeer jonge kinderen en invaliden is de veiligheid een complex geheel.

 

 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen hebben we de volgende vragen:

1) Wie is de eindverantwoordelijke bij een eventuele volledige ontruiming van het LDC?

2) Is er een volledig ontruimingsplan?

3) Is er een permanente beheerder in het gebouw?

4) Hebben de afzonderlijke gebruikers een ontruimingsplan?

- Mariaschool + kinderopvang

- H. Schaftschool

- Bibliotheek

- Kinderdagverblijf Ducky Duck

- Gymzaal

- Bewoners

- Gemeenschapshuis/zaalverhuur

5) En zo ja zijn deze plannen door de gemeente getoetst?

6) Hebben al (gezamenlijke) ontruimingsoefeningen plaatsgevonden?

7) Zijn alle bouwkundige voorzieningen al veilig opgeleverd?

8) Klopt het, dat de bridgeclub al aanbevelingen heeft gedaan voor de verhoging van de veiligheid??

9) De brandweer kwam volgens ooggetuigen in eerste instantie bij de verkeerde toegangsdeuren aan, is de brandweer binnen normtijd op de juiste plaats gearriveerd??

 

 

 

Cees van Deursen

GroenLinks, mede namens D66