GroenLinks in de Zandvoortse gemeentepolitiek tijdelijk op de achtergrond

GroenLinks heeft in 2014 niet meegedaan met de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Helaas, we hadden onvoldoende kandidaten met de juiste geschiktheid, ambitie, idealen en niet te vergeten voldoende tijd.

Als je voor een raadsperiode van 4 jaar niet de continuiteit kan garanderen om goed vertegenwoordigd te zijn in de raad moet je een pas op de plaats durven maken.

Die beslissing hebben we dan ook genomen.