Verkiezingen

De nieuwe Provinciale Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden

In de Eerste Kamer vormt GroenLinks een fractie van vier personen. Huidige fractievoorzitter is Tineke Strik en in de fractie o.a. voormalig NH-Statenlid Harmen Binnema.

De verwachting is dat dit aantal flink zal toenemen na de Provinciale Verkiezingen. Op nr. 1 staat op de lijst Paul Rosenmöller;
Nr. 2. Farah Karimi; 3. Margreet de Boer; 4. Kees Vendrik; 5.Ruard Ganzevoort; 6.Saskia Kluit; 7.Roel van Gurp; 8.Gala Veldhoen; 9.Mirjam Krijnen; 10.Jan van de Venis; 11Alwin Hietbrink; 12. Funs Elbersen; 13. Caroline van Dullemen; 14. Selçuk Akinci; 15. Axel Boomgaars; 16. Laura Henderson; 17. Patricia Withagen; 18. Rosan Kocken; 19. János Betkó.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten (564). De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. De verkiezingen van de Eerste Kamer vinden plaats op 27 mei 2019.

Alle Statenleden brengen op de verkiezingsdag hun stem uit op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer. Niet elk Statenlid heeft een even zware stem. Door 'weging' wordt een relatie gelegd met het inwonertal van de provincie.
Het inwonertal wordt daarbij gedeeld door het honderdvoud van het aantal Statenleden van de provincie. De uitkomst heet de stemwaarde.De op een partij in een provincie uitgebrachte stemmen worden vermenigvuldigd met de stemwaarde. De uitkomst van deze som heet stemcijfer. De zetelverdeling geschiedt met behulp van de kiesdeler. Deze wordt berekend door de som van de stemcijfers van alle provincies te delen door het aantal beschikbare zetels (75). Uiteraard volgt dan nog een verdeling van restzetels.

Voor iedere partij wordt gekeken welk stemcijfer zij in totaal heeft behaald (in feite dus hoeveel stemmen zij heeft gekregen en welke stemwaarde die stemmen hadden). Dat totaal wordt gedeeld door de kiesdeler. De uitkomst van die deling levert het zetelaantal per partij op.