Algemene beschouwingen: Zandvoortsche bevolking wordt uitgekleed.

Het is niet leuk te constateren dat het bergafwaarts gaat met de leefbaarheid in Zandvoort. Maar het college van VVD, PvdA en CDA bakt er niet veel van. Financiële middelen worden minder, uitgaven aan toeristische statussymbolen worden verhoogd. Op sociale en culturele voorzieningen wordt zwaar gekort. Dit is het beeld van Zandvoort als het college op deze voet doorgaat.

 

 

Groen, Sociaal en Transparant

 

Groene energie

GroenLinks wil een gemeente die voorop loopt op gebied van duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis en in op andere openbare gebouwen zoals scholen en sportkantines. Zonne-energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee en alles wijst er op dat energie in de toekomst steeds duurder wordt. Nu investeren in zonnepanelen is investeren in de energierekening morgen.

Dat is groen en slim vindt GroenLinks!

 

Stop de onrust onder inwoners

Het blijft onrustig in Zandvoort. Met name rond het LDC en Middenboulevard. Daar moeten we over praten. Maar dan wel in openheid en met respect. Er zijn teveel besloten of geheime gemeenteraadsvergaderingen. Maar de mensen om wie het echt gaat – de inwoners van Zandvoort – zijn niet geïnformeerd en staan op die manier buiten spel. Hoe meer geheimzinnigheid, des te meer onrust er zal ontstaan. GroenLinks zegt: dat kan transparanter en veel socialer.

 

Financieel

Politiek opportunisme viert hoogtij. Om een sportevenement te financieren wil het bestuur geld halen uit gezondheidszorg. Het college van wethouders en burgemeester zet de kaasschaaf in de groepen die het meest kwetsbaar zijn. En het verenigingsleven wordt geminimaliseerd. GroenLinks zegt: dat moet absoluut socialer.

 

Gezondheidszorg  en WMO

De gemeente wil een behoorlijk bedrag uit de gezondheidszorg in een sportevenement stoppen. GroenLinks stopt dat liever in de WMO. Daar is nu een reserve. Maar in 2012 en daarna zal die reserve hard nodig zijn. Vooral voor onze oudere inwoners. GroenLinks zegt: ook voor ouderen moet Zandvoort moet sociaal blijven.

 

Cultuur  en Onderwijs

Het zijn moeilijke omstandigheden. Maar de bezuinigingen zijn te fors wat GroenLinks betreft en zeker ook op de verkeerde onderwerpen. Alles wat mooi is wordt afgebroken

getuige de enorme bezuinigingen op cultuur en het verenigingsleven. GroenLinks zegt: dat is bijna A-sociaal.

 

Geen extra verhoging OZB

GroenLinks is tegen verhoging van de OZB. Onze inwoners hebben vaak al hoge kosten voor investeringen in hun mooie maar vaak oudere Zandvoortse woningen. Wij moeten als gemeente waarderen dat men bereid is deze investeringen te doen. Bovendien hebben alle inwoners al te maken met stijgende kosten op allerlei gebied. De OZB verhogen is onze ogen A-sociaal!

 

Samenvatting

Het moet socialer. Dit is de indruk die de Zandvoorts bevolking heeft van het gemeentebestuur.